Nieuwsbrief FBZ augustus 2014

FBZlogo

klik hier voor de webversie

Agenda

25 augustus
DB FBZ

27 augustus
Onderhandelingen Cao VVT

28 augustus
Onderhandelingen Cao VVT

28 augustus
Medewerkersbijeenkomst Toekomsttafel Gehandicaptenzorg

29 augustus

Onderhandelingen Cao GGZ

3 september
Onderhandelingen Cao VVT

5 september
Onderhandelingen Cao VVT

16 september
Bestuur FBZ

Colofon. Deze nieuwsbrief is een uitgave van FBZ, de Federatie van Beroepsorganisaties in de Zorg. Voor meer info, zie: www.fbz.nu.
Nieuw op de site

Cao Gehandicaptenzorg 2014-2015 Algemeen Verbindend Verklaard
De Cao Gehandicaptenzorg 2014-2015 is op 12 augustus 2014 algemeen verbindend verklaard (AVV) bij besluit van de minister van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid. Lees meer.

Achterban akkoord met onderhandelingsresultaat Cao Gezondheidscentra/AHG 2013-2014
De achterbannen van werknemersorganisaties FBZ en Abvakabo FNV en werkgeversvereniging InEen hebben het onderhandelingsresultaat voor een nieuwe Cao Gezondheidscentra/AHG 2013-2014 goedgekeurd. Dat betekent dat de afspraken kunnen worden geëffectueerd. Lees meer.

Webportaal Sectorplan VVT-GHZ-GGZ
Werkgevers in de branches Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT), de Gehandicaptenzorg (GHZ) en Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) kunnen gebruikmaken van een divers aanbod van mobiliteits- en van-werk-naar-werk-trajecten. De trajecten dragen bij aan oplossingen voor de personele gevolgen van bezuinigingen en hervormingen in de langdurige zorg. Lees meer.

Voorlichtingsbijeenkomsten ‘Van werk naar werk – informatie over sectorplan VVT, GGZ en GHZ’
Voor veel zorgorganisaties hebben de bezuinigingen en hervormingen in de zorg gevolgen voor hun organisatie en personele bezetting. De werkgevers- en werknemersorganisaties in de VVT, GGZ en Gehandicaptenzorg (GHZ) hebben de handen ineengeslagen om via het sectorplan, met ontslag bedreigde en ontslagen medewerkers op praktische wijze te ondersteunen in het zoeken naar ander werk, zowel binnen de eigen branche als daarbuiten. Er worden voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd om te informeren over de mogelijkheden en voordelen die het sectorplan biedt. Lees meer.

Voorlichtingsbijeenkomsten Werkbalans-tool: inschrijving geopend!
De cao-partijen, waaronder FBZ, organiseren in september (23 en 25 september 2014) en in oktober (8, 14 en 23 oktober) een nieuwe reeks voorlichtingsbijeenkomsten over het gebruik van de Werkbalans-tool. De bijeenkomst is voor managementvertegenwoordigers, ondernemingsraden, teamleiders en leden van zelfsturende teams. Lees meer.

Nieuws sociaal plannen

Naast het cao-overleg op landelijk niveau voert FBZ overleg met meer dan 200 werkgevers in de instellingen over de personele gevolgen van reorganisaties of fusies. De afspraken worden vastgelegd in een sociaal plan. Afgelopen weken zijn de werknemers die lid zijn van een van de 20 FBZ-organisaties en werkzaam bij de volgende instellingen geraadpleegd of geïnformeerd over de verlenging van een sociaal plan:

  • Ambulante Zorggroep Midden Nederland (Utrecht)
  • Lindenhout (Arnhem)
  • Reinier de Graaf Groep (Delft) en HagaZiekenhuis (Den Haag)

Voor de werknemers is het sociaal plan beschikbaar via de werkgever.

 

Word lid van NAPA

NAPA is dé beroepsvereniging van en voor alle (aankomende) physician assistants in Nederland.

  • Vertegenwoordiging van de PA

  • Delen van kennis en ervaring met vakgenoten

  • Korting op het Jaarcongres PA Invest

  • .. En nog meer