Nieuwsbrief FBZ februari 2024

Afbeelding voor Nieuwsbrief FBZ februari 2024
In de nieuwsbrief van FBZ in februari onder meer aandacht voor een nieuwe cao UMC, een oproep om meer te doen met zeggenschap en informatie over het platform 'Zó werkt de zorg'.

Onderhandelingsresultaat nieuwe Cao UMC
Na tien intensieve overlegrondes hebben de vakbonden, waaronder FBZ, op 15 februari 2024 een onderhandelingsresultaat bereikt met de NFU over een nieuwe Cao UMC. Er zijn onder andere salarisverhogingen afgesproken voor 2024 en 2025.

Meedoen aan de medezeggenschap versterkt je positie
FBZ ziet graag dat meer zorgprofessionals hun rol pakken in de medezeggenschap zodat zij kunnen meedenken, meepraten en meebeslissen over de zorg en de koers van hun organisatie. Bevlogenheid en voldoening zijn verbonden aan de manier waarop het werk is georganiseerd. In die zin kan medezeggenschap bijdragen aan werkplezier en behoud van zorgprofessionals.

FBZ-voorzitter Maarten Faas: ‘Visie eerstelijnszorg vraagt óók om goede arbeidsvoorwaarden’
De ‘Visie eerstelijnszorg 2030’ vraagt óók om goede arbeidsvoorwaarden, bepleit FBZ-voorzitter Maarten Faas in zijn blog op Zorgvisie.nl. Eind januari presenteerden 18 beroeps-, werkgevers- en patiëntenverenigingen in de eerstelijnszorg gezamenlijk dit document.

Gegevensuitwisseling in de zorg redt levens
Platform Zó werkt de zorg heeft een nieuw boek uitgebracht. In ‘Zó werkt gegevens delen in de zorg’ krijg je informatie over geneesmiddelengebruik, bloedgroep, allergieën en aandoeningen die cruciaal zijn om mensen goede zorg te kunnen verlenen. Zo zijn gezondheidsgegevens ook belangrijk voor wetenschappelijk onderzoek.

FBZ is de op een na grootste vakbond voor zorgprofessionals in Nederland. Deze federatie bestaat uit 27 beroepsverenigingen van zorgprofessionals in alle zorgsectoren. Ook NAPA is aangesloten. FBZ behartigt de belangen van de werkzame leden in dienstverband. In totaal gaat het om ruim 46.000 zorgprofessionals.

Bekijk de FBZ nieuwsbrieven en overige publicaties op de website van FBZ.

Word lid van NAPA

NAPA is dé beroepsvereniging van en voor alle (aankomende) physician assistants in Nederland.

  • Vertegenwoordiging van de PA

  • Delen van kennis en ervaring met vakgenoten

  • Korting op het Jaarcongres PA Invest

  • .. En nog meer