Nieuwsbrief FBZ januari 2024

Afbeelding voor Nieuwsbrief FBZ januari 2024
In de nieuwsbrief van FBZ in januari aandacht voor arbeidsmarktprognose, duurzame inzetbaarheid in de ggz en een webinar op 8 februari over 'blended' zorg.

Nieuwe arbeidsmarktprognose zorg vereist keuzes. Volgens de arbeidsmarktprognose van het ministerie van VW loopt het tekort aan zorgmedewerkers in 2033 op tot bijna 190.000 mensen. FBZ maakt zich zorgen over de cijfers, die grote impact hebben op de toch al hoge werkdruk in de zorg. FBZ-voorzitter Maarten Faas: “Er moeten scherpe keuzes worden gemaakt over de zorg die wordt geleverd en de organisatie daarvan.”

FBZ webinar over blended zorg op 8 februari. FBZ doet dit jaar mee aan de Slimme Zorg Estafette, een initiatief van het ministerie van VWS. Op donderdag 8 februari organiseren we van 19.30 tot 20.15 uur een online sessie over blended zorg: een combinatie van fysieke en online behandelingen.

Onthaasten voor zorgmedewerkers. Gezondheid.nl en Landgoed de Zwanenhof bieden gratis onthaasting aan voor zorgmedewerkers. Het initiatief is bedoeld om zorgmedewerkers rust te geven en uitval te voorkomen. Zorgmedewerkers kunnen één of meerdere dagen gratis ontspannen op het landgoed.

Organisatiescan duurzame inzetbaarheid ggz. Duurzame inzetbaarheid is voor veel organisaties in de ggz een belangrijk thema. Het O&O-fonds GGZ heeft samen met Berenschot de Organisatiescan Duurzame Inzetbaarheid ontwikkeld. Hiermee kunnen organisaties monitoren of zij op de goede weg zijn om hun medewerkers gezond en met plezier in de ggz te laten werken.

Bekijk de FBZ-nieuwsbrief van 11 januari 2024.               

FBZ is de op een na grootste vakbond voor zorgprofessionals in Nederland. Deze federatie bestaat uit 27 beroepsverenigingen van zorgprofessionals in alle zorgsectoren. Ook NAPA is aangesloten. FBZ behartigt de belangen van de werkzame leden in dienstverband. In totaal gaat het om ruim 46.000 zorgprofessionals.

Bekijk de FBZ nieuwsbrieven en overige publicaties op de website van FBZ.

Word lid van NAPA

NAPA is dé beroepsvereniging van en voor alle (aankomende) physician assistants in Nederland.

  • Vertegenwoordiging van de PA

  • Delen van kennis en ervaring met vakgenoten

  • Korting op het Jaarcongres PA Invest

  • .. En nog meer