Nieuwsbrief FBZ juli 2014 (2)

FBZlogo

klik hier voor de webversie

Agenda

26 augustus
Klankbordgroep Cao Gehandicaptenzorg

27 augustus
Klankbordgroep Cao GGZ

28 augustus
Medewerkersbijeenkomst toekomst Cao Gehandicaptenzorg

29 augustus
Onderhandelingen Cao GGZ

Colofon.
Deze nieuwsbrief is een uitgave van FBZ, de Federatie van Beroepsorganisaties in de Zorg. Voor meer info, zie: www.fbz.nu.

Nieuw op de site

Medewerkersbijeenkomst Cao Gehandicaptenzorg
Werkgevers en werknemersorganisaties in de gehandicaptenzorg zijn in mei gestart met een traject om te komen tot een eigentijdse en toekomstbestendige cao. Lees meer.

Nieuwe Cao Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN): mogelijk gevolgen voor werknemers
Eind april is er een Cao Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN) afgesloten. Dit kan gevolgen hebben voor werknemers in zelfstandige klinieken. Lees meer.

Overleg Cao GGZ hervat
Op donderdag 10 juli 2014 is het overleg over de Cao GGZ op initiatief van de werknemersorganisaties, waaronder FBZ, hervat. Hierbij is enige voortgang geboekt. Lees meer.

Campagne ‘Wees duidelijk over agressie’

duidelijk over agressie

Regiosessies voor zorgprofessionals
Vaak is formeel beleid van zorginstellingen heel duidelijk: ‘agressie en geweld worden niet getolereerd’. Maar hoe werkt dat in de praktijk? Wat kunt u doen als een incident echt uit de hand is gelopen? En als de dader echt over de grens van het toelaatbare is gegaan? Hierover worden op 9 september 2014 (De Bilt), 11 september 2014 (Eindhoven) en 18 september 2014 (Emmeloord) regiosessies georganiseerd voor zorgprofessionals. Aan de orde komen onderwerpen als: aangifte doen, het stoppen van dienstverlening en het verhalen van schade. De sessie is vooral interessant voor ieder die direct of indirect te maken kan hebben met agressie, bijvoorbeeld (jeugd)zorgmedewerkers, leidinggevenden, OR-leden, HR-medewerkers, arbocoördinatoren en teamleiders. Inschrijven kan gratis.

Actieplan ‘Veilig Werken in de Zorg’
De regiosessies zijn een onderdeel van de campagne ‘Wees duidelijk over agressie’ van sociale partners uit de zorg en jeugdzorg in het kader van actieplan ‘Veilig Werken in de Zorg’. Initiatiefnemers zijn Abvakabo FNV, Actiz, BTN, CNV Publieke Zaak, FBZ, GGZ Nederland, Jeugdzorg Nederland, NFU, NU’91, NVZ en VGN, met ondersteuning van het ministerie van VWS.

Word lid van NAPA

NAPA is dé beroepsvereniging van en voor alle (aankomende) physician assistants in Nederland.

  • Vertegenwoordiging van de PA

  • Delen van kennis en ervaring met vakgenoten

  • Korting op het Jaarcongres PA Invest

  • .. En nog meer