Nieuwsbrief FBZ juli 2023

Afbeelding voor Nieuwsbrief FBZ juli 2023

FBZ vraagt in de nieuwsbrief van 27 juli politieke aandacht voor de uitdagingen in de zorg: ‘Investeer extra in goede arbeidsvoorwaarden, geef zorgprofessionals vertrouwen en initieer een maatschappelijke dialoog over de toekomst van de zorg: die drie aanbevelingen geeft FBZ alle politieke partijen nadrukkelijk mee in voorbereiding op hun verkiezingsprogramma’s.’

In de nieuwsbrief van 5 juli aandacht voor de cao’s. Er zijn akkoorden bereikt voor de cao’s in de sectoren gehandicaptenzorg, VVT en Nederlandse universiteiten. 

Verder een bericht over de wijziging van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Sinds 1 juli is deze wet ingegaan en ligt zeggenschap van zorgprofessionals nu wettelijk vast. Uitgangspunt is dat binnen zorg­instellingen niets over de vakinhoud en beroepsontwikkeling wordt besloten, zonder dat zorgprofessionals daarbij betrokken zijn. De wet geldt voor alle zorgprofessionals.

FBZ is een federatie van beroepsverenigingen en behartigt de collectieve werknemersbelangen, waaronder de leden van NAPA.

Bekijk de FBZ nieuwsbrieven en overige publicaties op de website van FBZ.

Word lid van NAPA

NAPA is dé beroepsvereniging van en voor alle (aankomende) physician assistants in Nederland.

  • Vertegenwoordiging van de PA

  • Delen van kennis en ervaring met vakgenoten

  • Korting op het Jaarcongres PA Invest

  • .. En nog meer