Nieuwsbrief FBZ maart 2024

Afbeelding voor Nieuwsbrief FBZ maart 2024
In de nieuwsbrief van maart presenteert vakbond FBZ het jaarverslag van 2023. Ook aandacht voor aanpassingen in het FWG-systeem.

Jaarverslag FBZ over 2023

In 2023 sloot FBZ zes cao-akkoorden en 46 sociaal plannen af. Het ledental steeg naar 46.000 en drie nieuwe verenigingen sloten zich aan. FBZ behartigt daarmee de belangen van steeds meer zorgprofessionals, waardoor de positie aan cao-tafels verder verstevigt. Meer hierover is te lezen in het jaarverslag 2023.

Welke functies zijn aangepast in FWG-systeem?

Veel branches in de zorg maken voor functiewaardering gebruik van het FWG-systeem. Functies veranderen voortdurend. Daarom analyseert Stichting FWG jaarlijks tal van functies en past na ruggenspraak met de andere vakbonden, waaronder FBZ, en werkgeversorganisaties het functiemateriaal in het FWG-systeem hierop aan.

Bekijk de FBZ-nieuwsbrief van 13 maart.       

FBZ is de op een na grootste vakbond voor zorgprofessionals in Nederland. Deze federatie bestaat uit 27 beroepsverenigingen van zorgprofessionals in alle zorgsectoren. Ook NAPA is aangesloten. FBZ behartigt de belangen van de werkzame leden in dienstverband. In totaal gaat het om ruim 46.000 zorgprofessionals.

Bekijk de FBZ nieuwsbrieven en overige publicaties op de website van FBZ.

Word lid van NAPA

NAPA is dé beroepsvereniging van en voor alle (aankomende) physician assistants in Nederland.

  • Vertegenwoordiging van de PA

  • Delen van kennis en ervaring met vakgenoten

  • Korting op het Jaarcongres PA Invest

  • .. En nog meer