Nieuwsbrief FBZ oktober 2014

FBZlogo

klik hier voor de webversie

Agenda

3 oktober
Onderhandelingen Cao GGZ

6 oktober
Onderhandelingen Cao Ziekenhuizen

7 oktober
Netwerkbijeenkomst communicatie FBZ

22 oktober
Onderhandelingen Cao Onderzoekinstellingen

28 oktober
Bestuur FBZ

28 oktober
Ledenraad FBZ

In het nieuws

ZorgvisieNieuwe cao thuiszorg een feit
Skipr: Nieuwe cao VVT na monsteronderhandelingen
Zorg- en Ziekenhuiskrant: Bonden en NVZ hervatten overleg nieuwe cao Ziekenhuizen

Colofon. Deze nieuwsbrief is een uitgave van FBZ, de Federatie van Beroepsorganisaties in de Zorg. Voor meer info, zie: www.fbz.nu.

Nieuw op de site

Onderhandelaarsakkoord Cao VVT

Werknemersorganisaties en werkgevers akkoord over Cao VVT. Nieuwe cao voor 430.000 medewerkers in de zorg
Werknemersorganisaties FBZ, Abvakabo FNV, NU’91 en CNV Publieke Zaak en de werkgeversorganisaties ActiZ en BTN hebben een onderhandelaarsakkoord bereikt voor een nieuwe cao in de verpleeg- en verzorgingshuizen, thuiszorg, kraamzorg en jeugdgezondheidszorg. Het belang van dit akkoord is groot. Niet alleen omdat de VVT een grote sector is, maar ook omdat de sector zwaar onder druk staat door de veranderingen en de bezuinigingen in de zorg. In de cao staan onder andere afspraken over loonontwikkeling – een stijging van in totaal 2,05% – en de arbeidstijden. De cao zal lopen van 1 september 2014 tot 1 april 2016. Lees meer.

Medezeggenschapsdag voor OR-leden ziekenhuizen en revalidatiecentra
Op welke manier kunt u als OR invloed uitoefenen op het scholingsbeleid van uw organisatie? Welke nieuwe vormen van roosteren zorgen niet alleen voor betere, flexibele en efficiëntere roosters, maar dragen ook bij aan de duurzame inzetbaarheid van medewerkers? En welke invloed heeft de OR daarop? Deze vragen staan centraal tijdens de tweede medezeggenschaps-dag die Stichting Arbeidsmarkt Ziekenhuizen (StAZ) organiseert voor OR-leden van ziekenhuizen en revalidatiecentra op 6 november 2014 in Utrecht. Lees meer.

Praat mee met De Nationale Pensioendialoog
In de Nationale Pensioendialoog kunt u meepraten over het toekomstige pensioenstelsel. Dit kan via de website en tijdens bijeenkomsten door het hele land. De Nationale Pensioendialoog is een initiatief van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Lees meer.

Nieuws sociaal plannen

Werknemersorganisatie FBZ voert overleg met honderden werkgevers in de instellingen over de personele gevolgen van reorganisaties of fusies. De afspraken worden vastgelegd in een sociaal plan. Afgelopen weken zijn de werknemers die lid zijn van een van de 20 FBZ-organisaties en werkzaam bij de volgende instellingen geraadpleegd:

  • Vlietland Ziekenhuis (Schiedam) en Sint Franciscus Gasthuis (Delft)
  • Vitree (Kampen)
  • Groene Hart Fysio/Rayer Healthcare (Gouda)
  • Certe (Groningen)

Word lid van NAPA

NAPA is dé beroepsvereniging van en voor alle (aankomende) physician assistants in Nederland.

  • Vertegenwoordiging van de PA

  • Delen van kennis en ervaring met vakgenoten

  • Korting op het Jaarcongres PA Invest

  • .. En nog meer