Nieuwsbrief FBZ september 2014

FBZlogo

klik hier voor de webversie

Agenda

12 september
Onderhandelingen Cao VVT

16 september
Bestuur FBZ

3 oktober
Onderhandelingen Cao GGZ

6 oktober
Cao Ziekenhuizen

In het nieuws

Skipr: Bestuurders moeten naar NVZ voor betere cao
Brabants Dagblad: Actie in Oss tegen ontslagen Pantein
Zorgvisie: ‘Niets aan de hand in het Catharina Ziekenhuis’
Volkskrant: Vakbonden slaan alarm over angstcultuur Catharina Ziekenhuis

Colofon. Deze nieuwsbrief is een uitgave van FBZ, de Federatie van Beroepsorganisaties in de Zorg. Voor meer info, zie: www.fbz.nu.

Nieuw op de site

Aanbieding handtekeningen Gemini

30.000 handtekeningen voor betere arbeidsvoorwaarden ziekenhuizen
Medewerkers van 20 ziekenhuizen verspreid over heel Nederland hebben op 9 september 2014 in totaal 30.000 handtekeningen aangeboden aan leden van de Raad van Bestuur van hun ziekenhuizen. Daarmee hebben de medewerkers de Raad van Bestuur van hun ziekenhuis gevraagd achter hun personeel te staan door druk uit te oefenen op de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) om snel tot een nieuwe cao te komen. Lees meer.

Eerste stappen voor toekomstbestendige Cao Gehandicaptenzorg
Medewerkers gingen op 28 augustus jl. in gesprek met cao-onderhandelaars om input te geven voor een nieuwe Cao Gehandicaptenzorg. Lees meer.

Vakbonden in gesprek met Catharina Ziekenhuis Eindhoven
Begin juli werd bekend dat de leiding van het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven het personeel bewust een week lang heeft laten denken dat er werd gefilmd voor het televisieprogramma Zembla. Met de geheime televisieopnamen wilden de leidinggevenden een ‘wake-up call’ over de hygiëneregels geven. Hoewel berichtgeving in de media anders suggereert is dit voor FBZ geen reden het vertrouwen in de raad van bestuur van het Catharina Ziekenhuis op te zeggen. FBZ heeft het Catharina Ziekenhuis hiervan op de hoogte gesteld. Wat FBZ wil, en dat kwam ook uit de ledenbijeenkomst die op 6 augustus 2014 plaatsvond, is overleg met de raad van bestuur. Er is inmiddels een gesprek gepland tussen FBZ, de andere werknemersorganisaties en de raad van bestuur van het ziekenhuis om de hele gang van zaken te bespreken. Centraal daarin staat daarin wat de FBZ betreft de communicatie naar de medewerkers en het vertrouwen dat de medewerkers in de organisatie moeten kunnen hebben. Inmiddels is duidelijk geworden dat de betreffende opnamen vernietigd zijn en niet tegen het personeel gebruikt kunnen worden.

Cao GGZ: Insteek GGZ Nederland maakt voeren van hernieuwde onderhandelingen ingewikkeld
Begin juli werd het overleg over een nieuwe Cao GGZ hervat, nadat dit bijna een jaar had stilgelegen. Dit kreeg een vervolg op 29 augustus 2014. Lees meer.

FBZ in bestuur PGGM
De voorzitter van FBZ, René Héman, is toegetreden tot het bestuur van de coöperatie PGGM. Daarmee kan FBZ direct invloed uitoefenen op de activiteiten van PGGM en de belangen behartigen van de leden van de bij FBZ aangesloten verenigingen. PGGM is een coöperatieve pensioenuitvoeringsorganisatie voor diverse pensioenfondsen, zoals het Pensioenfonds Zorg en Welzijn. PGGM ontwikkelt voor werkgevers en voor ruim 560.000 leden uit de sector zorg en welzijn diensten op het gebied van pensioen, zorg, wonen en werk. PGGM is opgericht door sociale partners in de sector zorg en welzijn. Het coöperatiebestuur bestaat uit vertegenwoordigers van de sociale partners. Met de benoeming van de bestuursvoorzitter is nu ook FBZ in dit bestuur vertegenwoordigd.

Salaristabellen Cao Jeugdzorg 2014-2015 beschikbaar
Er zijn nieuwe salaristabellen voor de Cao Jeugdzorg. Hierin zijn de afspraken uit het cao-akkoord 2014-2015 verwerkt. Lees meer.

 

Word lid van NAPA

NAPA is dé beroepsvereniging van en voor alle (aankomende) physician assistants in Nederland.

  • Vertegenwoordiging van de PA

  • Delen van kennis en ervaring met vakgenoten

  • Korting op het Jaarcongres PA Invest

  • .. En nog meer