Nieuwsbrief voor leden die vallen onder de Cao Gezondheidscentra/AHG

FBZlogo

Werkgeversvereniging InEen en werknemersorganisaties FNV Zorg & Welzijn en FBZ zijn het afgelopen jaar intensief met elkaar in gesprek geweest over een vernieuwde opzet van de Cao Gezondheidscentra/AHG. De gesprekken zijn voorspoedig verlopen en aan de horizon begint zich een nieuwe toekomstbestendige cao af te tekenen.

In de komende weken spannen partijen zich in om de blauwdruk (concept) met de contouren van de nieuwe cao verder in te vullen. Als dit voortvarend verloopt, organiseren FBZ en FNV Zorg & Welzijn in de loop van mei 2015 op vier plaatsen verspreid over het land ledenbijeenkomsten om het concept met u te bespreken.

Lees voor meer informatie bijgevoegde nieuwsbrief: Nieuwsbrief Blauwdruk Cao Gezondheidscentra-AHG (25 maart 2015)

Word lid van NAPA

NAPA is dé beroepsvereniging van en voor alle (aankomende) physician assistants in Nederland.

  • Vertegenwoordiging van de PA

  • Delen van kennis en ervaring met vakgenoten

  • Korting op het Jaarcongres PA Invest

  • .. En nog meer