Noodklok

Afbeelding voor Noodklok

Na een zeer geslaagd INVEST en ALV in het najaar is het huidige bestuur hard aan de slag gegaan met de voorgenomen verandering van de verenigingsstructuur. In het nieuwe jaar zijn echter twee bestuursleden uitgetreden zonder vervanging. Met de huidige bestuursformatie treedt er in dit proces van verandering een aanzienlijke taakverzwaring op voor de zittende bestuursleden.

We komen tot de conclusie dat we in deze bestuursformatie de verandering van de structuur, tezamen met de lopende bestuurlijke taken, niet kunnen voortzetten in het gewenste tempo en planning. Met het vertrek van de huidige voorzitter per november kan het dan nog slechts viertallige bestuur de huidige en toekomstige taken niet meer volbrengen. De bestuursformatie moet eerst op orde en het bestuur luidt dan ook de noodklok. Er zullen nu echt collega’s moeten opstaan om ons bij dit proces en toekomstig bestuur en verenigingswerk te ondersteunen.

Naast bestuurswerk is elke vorm van hulp wenselijk. Waar veel van onze leden tijdens de informatieavond in het najaar te horen kregen dat er veel werk aan de winkel is, is er nog niemand opgestaan om hierin taken op te pakken. We maken ons zorgen om het voortbestaan van de vereniging en de taakbelasting van het bestuur. Met meer mensen zijn we in staat de taken beter en gelijkmatiger te verdelen. Ook is het succes van de toekomstige verenigingsstructuur mede afhankelijk van de inzet van leden voor hun vereniging!

Het bestuur heeft het opstellen van profielen en vacatures voor bestuursfuncties en directeur in gang gezet. Daarbij zijn we ons aan het oriënteren op het feit dat we werkgever worden. Maar ook hiervoor geldt: als we dit hebben ingevuld zijn we er nog niet! Participatie van leden in bestuur en vereniging is nu en in de toekomst zeer gewenst.

Als je de mogelijkheid hebt je in te zetten voor de NAPA: laat van je horen! Wacht niet en meld je aan via één van de bestuursleden of het secretariaat.

Reacties

 1. Sophie Benoy 3 mrt

  Beste allen, Volgens mij heb ik 3 maart meteen gereageerd op de noodklokoproep, maar geen reactie meer gehad, dus wellicht iets fout gegaan. Alsnog: ik doe al wat dingen: redigeren MPA, tuchtcommissie, bijdrage gehad in bestuur in verleden, en aangegeven bij regionale bijeenkomst in Eindhoven dat ik graag deelneem aan het ledenpanel (of hoe het ook heette:)) DUS: JA je mag me benaderen voor werk voor de vereniging

 2. Sophie Benoy 3 mrt

  Beste allen, Volgens mij heb ik 3 maart meteen gereageerd op de noodklokoproep, maar geen reactie meer gehad, dus wellicht iets fout gegaan. Alsnog: ik doe al wat dingen: redigeren MPA, tuchtcommissie, bijdrage gehad in bestuur in verleden, en aangegeven bij regionale bijeenkomst in Eindhoven dat ik graag deelneem aan het ledenpanel (of hoe het ook heette:)) DUS: JA je mag me benaderen voor werk voor de vereniging

 3. Sophie Benoy 3 mrt

  Beste allen, Volgens mij heb ik 3 maart meteen gereageerd op de noodklokoproep, maar geen reactie meer gehad, dus wellicht iets fout gegaan. Alsnog: ik doe al wat dingen: redigeren MPA, tuchtcommissie, bijdrage gehad in bestuur in verleden, en aangegeven bij regionale bijeenkomst in Eindhoven dat ik graag deelneem aan het ledenpanel (of hoe het ook heette:)) DUS: JA je mag me benaderen voor werk voor de vereniging

Word lid van NAPA

NAPA is dé beroepsvereniging van en voor alle (aankomende) physician assistants in Nederland.

 • Vertegenwoordiging van de PA

 • Delen van kennis en ervaring met vakgenoten

 • Korting op het Jaarcongres PA Invest

 • .. En nog meer