NZA arbeidsmarktmonitor taakherschikking

Afbeelding voor NZA arbeidsmarktmonitor taakherschikking

De NZa stelt dat taakherschikking steeds prominenter in beeld komt als belangrijk instrument voor het bereiken van de juiste zorg op de juiste plek. Het is een succesvol instrument voor het leveren van doelmatige en kwalitatief hoge zorg. Dat is ook terug te zien in diverse onderzoeken, die positieve effecten aantonen in termen van toegankelijkheid, kwaliteit van zorg en patiënttevredenheid.

Uit de monitor blijkt dat taakherschikking positieve effecten heeft en kansen biedt om de gezondheidszorg toekomstbestendig te houden. De monitor taakherschikking laat ook zien dat de effecten van taakherschikking op de betaalbaarheid van de zorg vooralsnog beperkt zichtbaar zijn en dat daarin nog winst te behalen valt. Door het niet registreren van de uitvoering van zorgactiviteiten onder de eigen naam is de inzet van Physician Assistant (PA) en Verpleegkundig Specialisten (VS) volgens de monitor nog niet voldoende transparant. In regelgeving is dit al wel mogelijk, maar het wordt door de zorgorganisatie nog niet altijd (volledig) toegestaan. De onderzoekers van het recente onderzoek van Radboud UMC stellen wel dat de laatste jaren in de transparantie van de inzet van de PA en VS vooruitgang is geboekt, aangezien de zichtbaarheid van de inzet van de PA en VS in de registratie van zorgactiviteiten in de onderzochte ziekenhuizen is vergroot.

De NZa komt in de monitor ook met een aantal aanbevelingen om taakherschikking als instrument voor het bereiken van de juiste zorg op de juiste plek sterker te benutten. De aanbevelingen hebben onder andere betrekking op het opleiden van PA’s en VS’en, het registreren van zorgactiviteiten op naam van uitvoerder en taakherschikking als onderdeel van contractuele afspraken tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders.

Minister Bruins laat in reactie op het rapport weten dat hij zich wil blijven inzetten op het meer benutten van de mogelijkheden van taakherschikking, in het bijzonder de inzet van de PA en VS. In navolging van het Hoofdlijnenakkoord medisch specialistische zorg 2019-2022 zal hij jaarlijks 700 bekostigde opleidingsplekken voor PA’s en VS’en beschikbaar (1e en 2e lijn) stellen. Daarnaast heeft hij het Capaciteitsorgaan gevraagd om een raming op te stellen voor de benodigde capaciteit van PA’s en VS’en. Deze raming zal naar verwachting eind 2019 verschijnen.

De NZa heeft bij minister Bruins aangegeven een verbindende en faciliterende rol te willen spelen en op korte termijn met partijen in gesprek te willen gaan om de aanbevelingen uit de monitor nader uit te werken. NAPA zal vanzelfsprekend bij deze gesprekken aansluiten.

Link naar de aanbiedingsbrief en rapport NZA

Bekijk ook het nieuwsbericht van NZa

Word lid van NAPA

NAPA is dé beroepsvereniging van en voor alle (aankomende) physician assistants in Nederland.

  • Vertegenwoordiging van de PA

  • Delen van kennis en ervaring met vakgenoten

  • Korting op het Jaarcongres PA Invest

  • .. En nog meer