Ondertekening samenwerkings-document met de vereniging van plastisch chirurgen

Afbeelding voor Ondertekening samenwerkings-document met de vereniging van plastisch chirurgen

Op 9 januari jl. hebben NAPA en de NVPC de samenwerkingsafspraken rondom taakherschikking ondertekend. Wouter Willems (NVPC), Bert Speijer (NAPA) en Maxime Lefeber (NAPA) ondertekenden het zgn. ‘Werkdocument Physician Assistants in de plastische chirurgie’ onder toeziend oog van een afvaardiging van de werkgroep. “Met de komst van dit consensusdocument ligt er een kansrijke en waardevolle taak weggelegd voor plastisch chirurgen om binnen hun specialisme PA’s in te zetten”, zegt Lian Elfering.

In 2018 is de werkgroep bestaande uit Physician Assistants (PA’s) en plastisch chirurgen gestart met de voorbereiding van het eerste samenwerkingsdocument over de inzet van PA’s binnen dit specialisme. In het document wordt nader ingegaan op de juridische kaders, de verantwoordelijkheidsverdeling en de inzet van PA’s binnen de plastische chirurgie. Maxime Lefeber: “De gezamenlijke ondertekening van het document is een mooi startpunt voor verdere samenwerking. We gaan de komende tijd met deze afspraken aan de slag en bekijken over twee jaar waar we dan staan!”

PA’s in Nederland

Het aantal werkzame PA’s is in de afgelopen jaren in Nederland flink toegenomen. In het afgelopen decennium is de beroepsgroep gegroeid van 149 naar 1256 op 1 januari 2020 (bron BIG register).  De PA’s worden hoofdzakelijk ingezet in de medisch specialistische zorg, huisartsenzorg, revalidatie en ouderenzorg. Er zijn 250 gesubsidieerde opleidingsplaatsen per jaar beschikbaar. Het Capaciteitsorgaan bracht recent een ramingsadvies voor PA’s uit, dat overeenkomt met 250 opleidingsplekken per jaar (zie Capaciteitsorgaan ). De opleiding wordt op vijf hogescholen aangeboden.

Op dit moment zijn de meeste PA’s werkzaam binnen het specialisme heelkunde en huisartsenzorg. Ongeveer 1% van de PA’s is werkzaam in de plastische chirurgie. Doordat er nu samenwerkingsafspraken met de NVPC zijn gemaakt, verwacht de werkgroep dat er meer PA’s binnen dit specialisme opgeleid gaan worden.  “Dit document zorgt voor meer naamsbekendheid van de PA. We hopen dat het aantal PA’s binnen de plastische chirurgie hierna snel mag groeien”, aldus Elfering. Zie voor meer informatie over het opleiden van een PA https://www.napa.nl/faq/opleiding/

Het bestuur bedankt Maxime Lefeber (voorzitter vakgroep) en Lian Elfering (secretaris vakgroep) voor hun inzet namens de vakgroep en de overige leden van de werkgroep voor de constructieve samenwerking.

Download hier het werkdocument

Foto 1: (van links naar rechts) Bert Spijer (voorzitter NAPA), Maxime Lefeber (voorzitter vakgroep plastische chirurgie NAPA) en Wouter Willems (vice-voorzitter NVPC)
Foto 2: (van links naar rechts): Bert Speijer, Lian Elfering, Wouter Willems, Maxime Lefeber, Milena Babovic

Word lid van NAPA

NAPA is dé beroepsvereniging van en voor alle (aankomende) physician assistants in Nederland.

  • Vertegenwoordiging van de PA

  • Delen van kennis en ervaring met vakgenoten

  • Korting op het Jaarcongres PA Invest

  • .. En nog meer