Ondertekening Taakherschikkingsdocument Orthopedie een feit

Afbeelding voor Ondertekening Taakherschikkingsdocument Orthopedie een feit
Van links naar rechts dr. Hans – Andre Schuppers (vz NOV), Vincent  Straten (vz NAPA), Keetie Kreemers- vd Hei (V&VN VS) en Ellis Bos (vz vakgroep orthopedie NAPA)

Op dinsdag 12 februari jl. is het herziende taakherschikkingsdocument feestelijk ondertekend. Dr. Hans – André Schuppers, voorzitter NOV, Vincent Straten, voorzitter NAPA en Keetie Kreemers- vd Hei namens de V&VN VS ondertekenden het document onder toeziend oog van het voltallig NOV bestuur en de werkgroep taakherschikkingsdocument PA/VS Orthopedie.

De taskforce werkte van januari 2018 tot mei 2018 aan herziening van het reeds bestaande consensusdocument. Het document is in concept aangeboden aan het bestuur van de NOV voor commentaar en in het NOV bestuur op 11 september 2018 vastgesteld. Het advies werd 9 oktober 2018 aangeboden aan de ALV van de NOV en aansluitend gepubliceerd op de website van de NOV en gecommuniceerd naar alle relevante stakeholders van de NOV.

Sinds maart 2012 zijn de PA en VS verenigd in de werkgroep PA/VS binnen de NOV. Vanaf het begin is dit een zeer constructieve samenwerking gebleken, waarin we al wat dingen gerealiseerd hebben.

Voor de toekomst liggen alweer enkele plannen op tafel, zoals:

  • de PA/VS onderdeel maken van de kwaliteit- en opleidingsvisitatie van de vakgroep orthopedie van de instelling, en andere reguliere kwaliteitssystemen.
  • De PA/ VS betrekken bij het opstellen van richtlijnen, standaarden en protocollen geïnitieerd door de NOV.

Het document is hier te downloaden en tevens te lezen via de websites van de NOV en V&VN VS.

Word lid van NAPA

NAPA is dé beroepsvereniging van en voor alle (aankomende) physician assistants in Nederland.

  • Vertegenwoordiging van de PA

  • Delen van kennis en ervaring met vakgenoten

  • Korting op het Jaarcongres PA Invest

  • .. En nog meer