Onderzoek Capaciteitsorgaan onder zorgmanagers naar inzet PA en VS

Afbeelding voor Onderzoek Capaciteitsorgaan onder zorgmanagers naar inzet PA en VS

Hoeveel PA’s en VS’en zijn in de toekomst nodig? Het Capaciteitsorgaan heeft de opdracht gekregen van het ministerie van VWS om een advies hierover uit te brengen. Deze week wordt een enquête via diverse beroeps- en brancheverenigingen verspreid om antwoord te krijgen op deze vraag.

Het is een belangrijk onderzoek voor de toekomstige ontwikkeling van het beroep van Physician Assistants. Daarom roept NAPA alle leden op om  de link naar de digitale enquête te verspreiden onder zorgmanagers in de eigen sector.  Denk daarbij aan mensen die betrokken zijn bij de besluitvorming over het aannemen en opleiden van PA’s en VS’ en zoals bestuurders, managers, afdelingshoofden, medisch specialisten, HR medewerkers of  onderwijsadviseurs.

Achtergrond

Uit de praktijk blijkt dat in de verschillende zorgsettings (medisch-specialistische zorg [MSZ], huisartsenzorg, wijkzorg, ELV, verpleeghuiszorg, revalidatiecentra en gehandicaptenzorg) grote verschillen zijn in de omvang en inzet van PA’s en VS’en. Ook de instroom in de opleidingen verschilt per sector. Met de uitkomsten van de enquête wil het Capaciteitsorgaan weten waardoor deze verschillen zijn ontstaan en wat de toekomstverwachtingen zijn. Zijn de verschillen vooral te verklaren aan de hand van veranderingen in beleid en bekostiging of ligt het aan het aantal betrokkenen bij het besluitvormingsproces over het aannemen en opleiden van PA’s en VS’en? Om een goed advies uit te kunnen brengen zijn dat o.a. vragen waar het Capaciteitsorgaan graag antwoord op wil. Alleen dan kan een goed onderbouwd advies worden gegeven zodat nu en in de toekomst voldoende opleidingsplaatsen zijn.

Doelgroep

De doelgroep voor deze enquête bestaat uit betrokkenen bij de besluitvorming over het aannemen en opleiden van PA’s en VS’en binnen zorgorganisaties, zoals:

  • bestuurders;
  • medisch-/bedrijfskundig-/zorg managers;
  • geneeskundig/medisch specialisten;
  • HR-professionals;
  • en onderwijsadviseurs.

Tot de doelgroep behoren zowel organisaties met een actief beleid voor het inzetten en/of opleiden van PA’s en/of VS’en als organisaties die deze beroepen wel inzetten en/of opleiden en hier niet gericht op sturen als organisaties die (bewust) geen PA’s en/of VS’en inzetten en/of opleiden. Eerder zijn ook vragenlijsten onder PA’s en VS’en zelf verspreid.

Invullen enquête

Bent u werkzaam in één van de genoemde zorgsettings (MSZ, huisartsenzorg, wijkzorg, ELV, verpleeghuiszorg, revalidatiecentra en gehandicaptenzorg) dan kunt u een belangrijke bijdrage leveren aan het toekomstbestendig maken van twee beroepsgroepen door de enquête in te vullen. De verwachting is dat het invullen maximaal 20 minuten kost. Klik hier om de enquête in te vullen.

Oproep

De enquête is vanaf 1 juli in te vullen. De enquête staat vervolgens tot 2 augustus open. NAPA roept collega’s op om de link naar deze enquête te verspreiden onder zorgmanagers in de eigen sector!

Afspraken en contactgegevens

Bureau HHM voert het onderzoek voor het Capaciteitsorgaan uit. Met vragen over de verspreiding van de enquête en het onderzoek kun je contact opnemen met p.jansen@hhm.nl of 053 – 433 05 48. Wanneer je vragen hebt over het ramingstraject neem dan gerust contact op met e.dankers@capaciteitsorgaan.nl of Jan Jaap Janse (j.janse@capaciteitsorgaan.nl).

Word lid van NAPA

NAPA is dé beroepsvereniging van en voor alle (aankomende) physician assistants in Nederland.

  • Vertegenwoordiging van de PA

  • Delen van kennis en ervaring met vakgenoten

  • Korting op het Jaarcongres PA Invest

  • .. En nog meer