Onderzoek gestart naar de benodigde opleidingscapaciteit voor Physician Assistants

Afbeelding voor Onderzoek gestart naar de benodigde opleidingscapaciteit voor Physician Assistants

De beroepsgroep van Physician Assistants (PA) groeit snel en in steeds meer organisaties zijn dan ook PA’s werkzaam. Vanwege het toenemende belang van de beroepsgroep wil het ministerie van VWS graag advies over de benodigde opleidingscapaciteit in de opleiding MPA. Zodat er nu voldoende PA’s worden opgeleid om ook in de toekomst voldoende PA’s te hebben.

Respons PA’s op enquête van groot belang

Om een goed advies op te kunnen stellen laat het Capaciteitsorgaan onderzoek doen onder alle alumni van de opleiding MPA. Voor het onderzoek worden alumni via de vijf hogescholen per e-mail benaderd met de vraag om een enquête in te vullen. Ook alumni die nog niet, of niet meer, werkzaam zijn als PA worden met nadruk gevraagd om de enquête in te vullen. Alle respons is belangrijk voor het onderzoek!

Belang advies

Dit advies wordt opgesteld door het Capaciteitsorgaan, daarin ondersteund door een werkgroep van PA’s, opleidingsinstellingen en zorgverzekeraars. Met dit alumnionderzoek worden de beroepsgroep en de loopbanen van PA’s in kaart gebracht. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door onderzoeksbureau Regioplan. Er zijn eerder vergelijkbare onderzoeken in opdracht van het Capaciteitsorgaan uitgevoerd.

Meedoen

Mocht je geen uitnodiging per mail hebben ontvangen maar je hebt wel het diploma Master Physician Assistant behaald aan een Nederlandse Hogeschool, dan kun je via onderstaande link alsnog meedoen aan het onderzoek: https://regioplan.survalyzer.eu/pljugwbtph?l=nl

Meedoen kan t/m 30 november. We hopen dat zoveel mogelijk mensen willen bijdragen aan deze enquête en daarmee aan het advies aan de minister. We hopen op een hoge respons.

 

Word lid van NAPA

NAPA is dé beroepsvereniging van en voor alle (aankomende) physician assistants in Nederland.

  • Vertegenwoordiging van de PA

  • Delen van kennis en ervaring met vakgenoten

  • Korting op het Jaarcongres PA Invest

  • .. En nog meer