Onderzoek Universiteit van Maastricht

Binnenkort ontvangen Physician Assistants (in opleiding) een verzoek om deel te nemen aan een onderzoek van de Universiteit van Maastricht.

Wijziging Wet BIG

Met het wijzigen van de wet BIG (art.36A) in maart 2011 is het mogelijk gemaakt, dat bepaalde beroepsgroepen een zelfstandige bevoegdheid krijgen om een aantal voorbehouden handelingen uit te voeren. Binnenkort zal een Algemene Maatregel van Bestuur (AmvB) van kracht gaan, waarin is vastgelegd voor welke voorbehouden handelingen de VS en de PA (tijdelijk) een zelfstandige bevoegdheid krijgen.

Onderzoek

In opdracht van het Ministerie van VWS wordt een onderzoek gedaan naar de huidige situatie waarin PA’s en VS-en hun werkzaamheden verrichten in opdracht/onder verantwoordelijkheid van een arts/medisch specialist. Deze nulmeting heeft betrekking op de mate van doelmatigheid en effectiviteit van het zorgproces, de inzet van beroepsbeoefenaren en de patiëntgerichtheid van de zorgverlening. De nulmeting moet een aanzet geven om op termijn uitspraken te kunnen doen over de mate van doelmatigheid en effectiviteit van het toekennen van een zelfstandige bevoegdheid aan PAs en VSen om voorbehouden handelingen uit te voeren, alsook voor welke voorbehouden handelingen dit het geval is.

Voor het onderzoek is de NAPA betrokken in een begeleidingscommissie. Het onderzoek wordt uitgevoerd door onderzoekers van de Universiteit van Maastricht. De NAPA heeft de postadressen van haar leden doorgegeven. Via de Hogescholen zijn alle Alumni benaderd om hun adresgegevens door te geven voor zover deze nog niet bij de NAPA bekend waren.

Vragen over dit onderzoek kunt u richten aan qvddriesschen@napa.nl

Word lid van NAPA

NAPA is dé beroepsvereniging van en voor alle (aankomende) physician assistants in Nederland.

  • Vertegenwoordiging van de PA

  • Delen van kennis en ervaring met vakgenoten

  • Korting op het Jaarcongres PA Invest

  • .. En nog meer