Ongeduld in Tweede Kamer over uitblijven helderheid lijkschouw door PA

Afbeelding voor Ongeduld in Tweede Kamer over uitblijven helderheid lijkschouw door PA
Tijdens het commissiedebat ‘Arbeidsmarktbeleid in de Zorg’ op 27 september jl. werd er door Kamerlid van den Hil (VVD) aandacht gevraagd voor wijziging in de wetgeving om lijkschouw door PA’s mogelijk te maken.

Ze benoemde dat hiervoor alleen artikel 3 van Wet op de Lijkbezorging moet worden aangepast en wees op het feit dat hier vaart in gemaakt moet worden. Van den Hil kreeg steun van collega Van den Berg (CDA).

De minister reageerde dat ze hier actie in onderneemt en er mee door wil, maar eerst nog zaken geregeld moeten worden. Verandering in de wet op de lijkbezorging biedt nu geen experimenteerruimte. Hier wordt naar gekeken. Daarnaast wees minister Helder erop dat ze tevens afhankelijk is van andere ministers.

Van den Hil benoemde als argument dat het een meerwaarde is voor de naasten van de patiënt als de PA deze bevoegdheid krijgt, omdat de familie met deze professional te maken heeft. Uit kwaliteitsoogpunt is het beter als de PA de lijkschouw zelf kan doen en niet voor het laatste gedeelte een arts moet vragen.

Op 22 juni 2020 zijn naar aanleiding van een webinar voor het eerst Kamervragen aan de toenmalige minister van VWS gesteld om lijkschouw door PA en VS mogelijk te maken. Tot op heden is er geen wettelijke ruimte gecreëerd om dit mogelijk te maken.

Word lid van NAPA

NAPA is dé beroepsvereniging van en voor alle (aankomende) physician assistants in Nederland.

  • Vertegenwoordiging van de PA

  • Delen van kennis en ervaring met vakgenoten

  • Korting op het Jaarcongres PA Invest

  • .. En nog meer