Online internetraadpleging over herregistratie van de physician assistant gestart

Afbeelding voor Online internetraadpleging over herregistratie van de physician assistant gestart

Op 25 april is de internetconsultatie over de periodieke registratie (herregistratie) voor physician assistants van start gegaan. Het is een standaard procedure, waarbij belangstellenden de mogelijkheid krijgen te reageren op een ontwerp van algemene maatregel van bestuur (AMvB). De reactietermijn loopt af op 26 mei as.

In de AMvB worden regels gesteld over de herregistratie van phyisician assistants (PA). Op 1 september 2018 is de wijziging van wet BIG ingegaan en staan PA’s sindsdien in het BIG register. Op dat moment waren er nog geen regels gesteld voor de periodieke herregistratie. Dat gaat nu via de AMvB geregeld worden. PA’s zullen na de inwerkingtreding van de AMvB zich eens in de vijf jaar moeten laten herregistreren.

Lees hier het Besluit tot regeling van de herregistratie van de physician assistant

Wat gaat er veranderen?

Pas wanneer het besluit periodieke registratie (d.m.v. AMvB) is aangepast, zal herregistratie voor de PA’s gelden. In het ‘Beoordelingskader Physician Assistant’ is alvast te lezen aan welke eisen een PA moet voldoen op het moment dat de herregistratie moet worden aangevraagd. Dat zal naar verwachting op zijn vroegst in 2025 zijn (5 jaar na inwerkingtreding van het voorgelegde conceptbesluit). Voorwaarde voor herregistratie is dat de deskundigheid op peil blijft door voldoende werkervaring te hebben opgedaan. Voor de PA is dat 2080 uur per vijf jaar, wat neerkomt op gemiddeld 8 uur per week. Werkt een PA bijv. als docent, PA klinisch verloskunde of als wetenschapper, dan is in het beoordelingskader te lezen welke werkzaamheden voor de herregistratie als PA gelden (zie casuïstiek op pag. 37-41).

Lees hier het beoordelingskader

Hoe zit het met scholingseisen?

Dit Besluit regelt dat de PA 5 jaar na inwerkingtreding van het Besluit moet herregistreren en op dat moment voldoende werkervaring moet aantonen. Deskundigheidsbevordering wordt (nog) niet via het BIG register geregeld, maar via het NAPA kwaliteitsregister. Dat betekent dat beide registers naast elkaar blijven bestaan. Voor NAPA kwaliteitsregister geldt een zwaardere werkervaringseis van gemiddeld 16 uur per week werkzaam als PA.

Op termijn zullen voor de BIG registratie scholingseisen toegevoegd worden, maar zover is het nog niet. Deze aanvulling gaat voor alle zgn. ‘artikel 3 BIG-beroepen’, zoals tandartsen, fysiotherapeuten, basisartsen gelden.

Bekijk de vlog met Vincent Straten, voorzitter NAPA over de BIG-wijzigingen

 

 

 

Word lid van NAPA

NAPA is dé beroepsvereniging van en voor alle (aankomende) physician assistants in Nederland.

  • Vertegenwoordiging van de PA

  • Delen van kennis en ervaring met vakgenoten

  • Korting op het Jaarcongres PA Invest

  • .. En nog meer