Ook zevende overlegronde cao-ziekenhuispersoneel mislukt

FBZlogo

Werkgevers luisteren niet naar de vakbonden

Ook de zevende onderhandelingsronde voor de cao ziekenpersoneel heeft vandaag niets
opgeleverd. De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) volhardt namens de werkgevers in
het herhalen van hun verslechteringsvoorstellen en beweegt geen millimeter. Het lijkt wel of de NVZ
zich verschanst heeft in de loopgraven. Ze willen daar duidelijke niet uit. De bonden willen wel
bewegen en hebben creatief en constructief met de NVZ-vertegenwoordigers meegedacht om
problemen rond verlofuren en het in dienst houden van werknemers op te lossen.

De vakbonden (Abvakabo FNV, CNV Publieke Zaken, FBZ en Nu’91) willen graag een fatsoenlijke cao voor
de 190.000 werknemers in de ziekenhuizen. Deze werknemers zitten al vier maanden zonder cao en er is
dus geen zicht op een nieuwe.

Nu de werkgevers het overleg hebben afgebroken zullen ziekenhuiswerknemers hun koopkracht verder zien
dalen, omdat een reële loonsverhoging niet in zicht is, en is er geen zicht op verbetering van de
arbeidsvoorwaarden.

Verslechteringsvoorstellen
Doordat de NVZ vasthoudt aan haar verslechteringsvoorstellen komen er geen afspraken om werknemers in
de ziekenhuizen aan het werk te houden of over het recht op scholing om op die manier, in een snel
veranderende ziekenhuisomgeving, deskundig en aan het werk te blijven. Hiernaast wordt volhard in het
begrenzen van het aantal verlof uren (Persoonlijke Levensfase Budget), waarbij de inzet van verlofuren sterk
wordt ingeperkt. Ook de wachtgeldregeling wordt flink verslechterd en komen jongeren en flexwerkers straks
niet meer aan de bak.

Oudere werknemers
Oudere werknemers worden nog langer de ongezonde diensten ingejaagd. Het voorstel van de vakbonden
om werknemers vanaf 58 jaar vrijwillig in de BAC-(bereikbaarheids- aanwezigheids- en consignatie )diensten
te laten meedraaien, is alleen maar bespreekbaar als de leeftijd voor het vrijwillig draaien van nachtdiensten
omhoog gaat naar 59. Ook het voorstel om de pauze in de nacht door te betalen is voor de werkgevers
onbespreekbaar.

Over het overleg
De vakbonden zijn te allen tijde bereid geweest om open en reëel overleg te voeren. Dat verwachten wij ook
van werkgevers. Onderhandelen is bewegen. En dat hebben wij in al de zeven onderhandelingsronden niet
gezien van de NVZ, Nu resultaat uitblijft, gaan de vakbonden hun leden informeren en een actietraject
voorbereiden. Daarbij richten wij ons op: koopkracht, vaste banen en opleidingen.

Download het originele bericht (bondenbrief nr.7) in pdf.

Word lid van NAPA

NAPA is dé beroepsvereniging van en voor alle (aankomende) physician assistants in Nederland.

  • Vertegenwoordiging van de PA

  • Delen van kennis en ervaring met vakgenoten

  • Korting op het Jaarcongres PA Invest

  • .. En nog meer