Op werkbezoek bij Sint Maartenskliniek

Op donderdag 16 juli is Tweede Kamerlid Rens Raemakers (D66) voor een werkbezoek aan de Sint Maartenskliniek ontvangen door de Physician Assistants, Vincent Straten, Quinten van den Driesschen en Oscar Francissen. Het was een leuk en inspirerend bezoek, waarin het werk, de opleiding en de rol van de PA in het medische domein vanuit verschillende sectoren (resp. reumatologie, huisartsgeneeskunde en ambulance zorg) is toegelicht. In het kader van zinnige zorg zijn diverse onderwerpen zoals taakherschikking, juiste zorg op de juiste plek, regionale inzet PA’s en doelmatigheid van de zorg besproken.

Voor het werkbezoek was Oscar Francissen (PA ambulancezorg) met zijn Rapid Responder ambulance personenauto gekomen. Hij pleitte voor meer doelmatige spoedzorg: “Het uitgangspunt bij een 112 melding is dat alle patiënten vitaal bedreigd zijn en ziekenhuiszorg behoeven. Het ambulanceprotocol en ook de vergoeding is hierop ingericht. Niet het ritje naar het ziekenhuis zou geld moeten opleveren, maar de juiste zorg op de juiste plek. Al jaren zien we een toenemende verandering in de hulpvraag bij 112. We zien ter plekke hulpvragen die in de eerste lijn thuishoren, maar die vooraf, ondanks de diverse triageprotocollen, door de meldkamer er lastig uit te filteren zijn. We hebben een geweldig ambulancenetwerk met zeer hoog opgeleide professionals. Een PA kan aangestuurd vanuit de 112 meldkamer een groot verschil maken en de spoedzorg op de SEH en bij de huisarts ontlasten. Door de opleiding heeft een PA namelijk extra medische kennis en ruimere bevoegdheden om een diagnose te stellen, een behandelplan te maken en deze ter plekke uit te voeren. Uit onderzoek blijkt dat de PA significant minder patiënten (50%) doorverwijst naar de huisarts of SEH-afdeling in vergelijking met de ambulanceverpleegkundige (73%).” Daarnaast benadrukte hij het grote belang van gezamenlijke dossiervorming voor de patiënt om zo de continuïteit en de kwaliteit van zorg te verhogen.

Word lid van NAPA

NAPA is dé beroepsvereniging van en voor alle (aankomende) physician assistants in Nederland.

  • Vertegenwoordiging van de PA

  • Delen van kennis en ervaring met vakgenoten

  • Korting op het Jaarcongres PA Invest

  • .. En nog meer