Oproep aanbieden dossiers vanuit Kwaliteitsregister

Dit bericht is bedoeld voor de PA’s die in (begin) 2014 gaan herregistreren.

Al eerder hebben we in nieuwsbrieven aangegeven dat het dossier ter validatie aangeboden kan worden. Van de ongeveer 70 PA’s die in februari/maart van 2014 herregistreren, hebben inmiddels 21 PA’s dit gedaan. Het beoordelen van de dossiers kost in sommige gevallen erg veel tijd. Vandaar ook deze hernieuwde oproep om de dossiers aan te bieden via PE-online. Het verzoek is om dit vóór 1 januari 2014 te doen. De dossiercontrole commissie heeft op deze wijze de tijd om alle dossiers op een adequate manier te valideren. Ook indien het dossier nog niet aan de minimale eis van 200 punten voldoet, mag het dossier alvast aangeboden worden voor validatie. Er wordt dan zoveel mogelijk alvast gevalideerd. Het verzoek is wel om ervoor te zorgen dat er (zoveel mogelijk) bewijsvoering is ingevoerd. Daaruit moet het duidelijk worden op hoeveel punten de PA recht heeft, het soort nascholing en wat de doelgroep was van de nascholing. Als dit niet is op te maken uit de bewijsvoering, dan kunt u dit onderbouwen in de opmerkingen.
Naar aanleiding van de vele vragen die we krijgen, hierbij alvast een aantal opmerkingen.

  • De nascholing wordt getoetst aan de hand van de richtlijn die in de periode waarin de nascholing gevolgd is, geldend was. Dat wil dus zeggen dat er 3 richtlijnen gehanteerd worden: die van de periode februari 2009 tot mei 2012; mei 2012 tot november 2013 en de periode na november 2013.
  • De eerder behaalde B-punten zijn voor die geldende periode ook nog steeds geldig, mits ze voldoen aan de richtlijn van die periode. Vanaf november 2013 is het onderscheid tussen A en B punten komen te vervallen.
  • Indien het dossier nu aangeboden wordt is het nog steeds mogelijk om nascholing te volgen en deze ook toe te voegen in het dossier. Deze worden dan vóór de herregistratiedatum alsnog beoordeeld.

Binnenkort volgt een uitgebreid document op de website. Hierin zullen de meeste vragen met betrekking tot het Kwaliteitsregister en de herregistratie beantwoord worden.

Word lid van NAPA

NAPA is dé beroepsvereniging van en voor alle (aankomende) physician assistants in Nederland.

  • Vertegenwoordiging van de PA

  • Delen van kennis en ervaring met vakgenoten

  • Korting op het Jaarcongres PA Invest

  • .. En nog meer