Over NAPA

NAPA is dé beroepsvereniging van en voor alle (aankomende) Physician Assistants (PA) in Nederland.

NAPA zet zich sinds 2004 in voor de kwaliteit en de verankering van het beroep:

  • Kwaliteit van het beroep van de PA door het opstellen van een uniform beroepsprofiel, de kennisontwikkeling in de vakgroepen, (her)registratie in Kwaliteitsregister en het mede ontwikkelen van medische richtlijnen en veldnormen.
  • Verankering van de positie van de PA in het Nederlandse zorgstelsel, zodat de PA op de juiste plek kan worden ingezet en de zorg efficiënter en kwalitatief beter wordt. Dit doen we door o.a. deelname aan diverse cao tafels via het lidmaatschap van FBZ en nauwe samenwerking met de medische verenigingen, het Platform Zorgmasters en andere stakeholders.
  • Wij zorgen ook voor de verbetering van de individuele belangen van de leden van NAPA, door peer support via de vakgroepen en commissies, individuele rechtshulp en ze van advies te voorzien bij individuele vragen bij hun beroepsuitoefening.
Strategische koers ’18-21 Jaarplan NAPA 2020 Jaarverslag NAPA 2018 Historisch perspectief NAPA
Physician Assistant

Het beroep Physician Assistant ligt volledig in het medische domein. De PA is opgeleid om zelfstandig bepaalde taken van een arts over te nemen. Daarnaast voegt de PA iets toe, namelijk meer ruimte voor contact en informatie-uitwisseling met patiënten. Door de taakverdeling tussen artsen en PA’s kunnen meer patiënten geholpen worden en neemt de patiënttevredenheid toe. Deze aparte rol en functie-inhoud staan centraal in de opleiding. De PA wordt breed medisch opgeleid en verdiept zich in de gehele breedte van het specialisme waar hij/zij werkzaam is. De PA wordt ingezet op taken die vergelijkbaar zijn met die van de arts in opleiding tot (medisch) specialist (AIOS): opname, polikliniek, zaalarts, poliklinische OK. De PA zet zich ook in om de kwaliteit en effectiviteit van de zorg te verhogen, mede dankzij een grotere continuïteit van kennis en ervaring in vergelijking met bijvoorbeeld (de vaak tijdelijke) AIOS. De taken van PA’s worden in de praktijk met de samenwerkende geneeskundig specialist nader bepaald.

Nieuwsbrief

Mis niets meer en blijf op de hoogte van de ontwikkelingen binnen de NAPA.

Contact opnemen?