Over NAPA

Ontstaan NAPA

Op 8 juli 2004 kwam een groepje enthousiaste physician assistants in opleiding in Utrecht bij elkaar met de intentie meer organisatie en structuur te brengen in het nieuwe beroep van PA.

Ingegeven door het toenemende aantal studenten, werkgevers en gesprekspartners, maar ook door de risico’s van wildgroei in de ontwikkeling van het beroep. Dit alles slechts een paar maanden verwijderd van het afstuderen van de eerste in Nederland opgeleidde PA’s. Wetgeving, contracten en beroepsprofielen moeten worden bekeken om een stevig fundament neer te kunnen leggen van waaruit het nieuwe beroep vorm kan krijgen en gestructureerd kan groeien.

We willen een associatie zijn die een gesprekspartner is namens alle PA’s voor alle belanghebbenden; die de ontwikkeling en professionalisering van het beroep ondersteunt en daarmee een bijdrage levert aan de kwaliteit van de gezondheidszorg in Nederland.Werkend in 8 verschillende ziekenhuizen in Nederland, verbonden aan beide opleidingen op dat moment(Utrecht en Nijmegen) en participerend in verschillende multidisciplinaire overleggen: voldoende ingrediënten om de gemeenschappelijke belangen van de PA in Nederland te kunnen behartigen.

Er zijn veel actuele zaken die onze actieve aandacht hebben. Bijvoorbeeld: wetgeving, het maken van een sluitend algemeen beroepsprofiel, landelijke acceptatie, onderwijs, nascholing en voorlichting.

Nieuwsbrief

Mis niets meer en blijf op de hoogte van de ontwikkelingen binnen de NAPA.

Contact opnemen?