Over NAPA

Welkom op de website van de Nederlandse Associatie van Physician Assistants (NAPA). NAPA is een beroepsvereniging van en voor Physician Assistants (PA). De leden van de NAPA betalen een jaarlijkse contributie voor de werkzaamheden van de vereniging. Daarnaast zijn tientallen leden actief binnen de vereniging en bepalen zij daarmee ook de koers van NAPA.

NAPA wil de schakel zijn tussen patiëntorganisaties, artsenorganisaties en instellingen in de gezondheidszorg om in gemeenschappelijkheid een verantwoorde gezondheidszorg te bevorderen. NAPA verankert de rol van de PA’s in het kader van de taakherschikking in de gezondheidszorg in Nederland, zodat de PA’s volledig binnen het zorgsysteem worden geïntegreerd. Wij hebben als doel een betere en efficiëntere gezondheidszorg en daarmee het welzijn van de patiënten te bevorderen.

Lees hier het strategisch plan van NAPA.

Physician Assistant

Het beroep Physician Assistant ligt volledig in het medische domein. De PA is opgeleid om zelfstandig bepaalde taken van een arts over te nemen. Daarnaast voegt de PA iets toe, namelijk meer ruimte voor contact en informatie-uitwisseling met patiënten. Door de taakverdeling tussen artsen en PA’s kunnen meer patiënten geholpen worden en neemt de patiënttevredenheid toe. Deze aparte rol en functie-inhoud staan centraal in de opleiding. De PA wordt breed medisch opgeleid en verdiept zich in de gehele breedte van het specialisme waar hij/zij werkzaam is. De PA wordt ingezet op taken die vergelijkbaar zijn met die van de arts in opleiding tot (medisch) specialist (AIOS): opname, polikliniek, zaalarts, poliklinische (OK). De PA zet zich ook in om de kwaliteit en effectiviteit van de zorg te verhogen, mede dankzij een grotere continuïteit van kennis en ervaring in vergelijking met bijvoorbeeld (de vaak tijdelijke) AIOS. De taken van PA’s worden in de praktijk met de samenwerkende geneeskundig specialist nader bepaald.

NAPA website

Deze site is bedoeld voor alle geïnteresseerden die op zoek zijn naar informatie over deze relatief nieuwe beroepsgroep in de zorg. Tevens is deze site bedoeld voor professionals die op de hoogte willen blijven van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de taakherschikking.

 

NAPA in historisch perspectief

Nieuwsbrief

Mis niets meer en blijf op de hoogte van de ontwikkelingen binnen de NAPA.

Contact opnemen?