Over NAPA

Afbeelding voor Over NAPA

De Nederlandse Associatie Physician Assistants (NAPA) is dé beroepsvereniging van en voor alle (aankomende) physician assistants in Nederland. NAPA zet zich in voor het bevorderen en bewaken van de kwaliteit van het beroep en voor de verankering, profilering en positionering van de PA in de Nederlandse gezondheidszorg.

Als beroepsvereniging zorgt NAPA voor de onderlinge verbinding tussen PA’s en werkt gezamenlijk aan professionele standaarden. NAPA heeft een gekozen bestuur dat de volgende vier pijlers heeft vastgesteld als haar speerpunten.

1. Kwaliteit van het beroep

Belangrijke doelstelling van de beroepsvereniging is het bevorderen en bewaken van de kwaliteit van het beroep. Dit doet NAPA onder andere door:

  • het opstellen van een uniform Beroepsprofiel;
  • kennisontwikkeling in vakgroepen;
  • (her)registratie in het Kwaliteitsregister;
  • het mee-ontwikkelen van medische richtlijnen en veldnormen;
  • het ontwikkelen van scholingen (CRKBO-geregistreerd).

2. Verankering van de positie van de PA

Daarnaast zet NAPA zich in voor verankering van de rol van de PA in het Nederlandse zorgstelsel, zodat de PA op de juiste plek kan worden ingezet. Hierdoor wordt de zorg efficiënter en kwalitatief beter. Dit doet NAPA onder andere door:

3. Individuele belangen

NAPA zorgt ook voor verbetering van individuele belangen van NAPA-leden. Dit doet NAPA onder andere door:

4. Bredere maatschappelijke inzet

NAPA zet zich in om bredere maatschappelijke en beroepsoverstijgende thema’s op de kaart te zetten. Daarom is NAPA aangesloten bij een aantal landelijke netwerken, waaronder:

Word lid van NAPA

NAPA is dé beroepsvereniging van en voor alle (aankomende) physician assistants in Nederland.

  • Vertegenwoordiging van de PA

  • Delen van kennis en ervaring met vakgenoten

  • Korting op het Jaarcongres PA Invest

  • .. En nog meer