Over NAPA

NAPA is dé beroepsvereniging van en voor alle (aankomende) Physician Assistants (PA) in Nederland.

NAPA zet zich sinds 2004 in voor de kwaliteit en de verankering van het beroep:

  • Kwaliteit van het beroep van de PA door het opstellen van een uniform beroepsprofiel, de kennisontwikkeling in de vakgroepen, (her)registratie in Kwaliteitsregister en het mede ontwikkelen van medische richtlijnen en veldnormen.
  • Verankering van de positie van de PA in het Nederlandse zorgstelsel, zodat de PA op de juiste plek kan worden ingezet en de zorg efficiënter en kwalitatief beter wordt. Dit doen we door o.a. deelname aan diverse cao tafels via het lidmaatschap van FBZ en nauwe samenwerking met de medische verenigingen, het Platform Zorgmasters en andere stakeholders.
  • Wij zorgen ook voor de verbetering van de individuele belangen van de leden van NAPA, door peer support via de vakgroepen en commissies, individuele rechtshulp en ze van advies te voorzien bij individuele vragen bij hun beroepsuitoefening.
Strategische koers ’18-21 Jaarplan NAPA 2021 Jaarverslag NAPA 2019 Historisch perspectief NAPA
Physician Assistant

Een physician assistant (PA) is een BIG-geregistreerd medisch professional met een tijdens de opleiding verworven brede medische basiskennis.
PA’s leveren zelfstandig medische zorg aan patiënten in samenwerkingsverband met één of meerdere artsen. De werkzaamheden die een PA kan en mag uitvoeren zijn afhankelijk van kennis en ervaring en tevens van de gemaakte samenwerkingsafspraken. De wet BIG is hierin leidend. De werkzaamheden van een PA lopen uiteen van eenvoudige basiszorg tot medisch specialistische zorg inclusief het uitvoeren van voorbehouden handelingen en verrichtingen/operaties en het indiceren en voorschrijven van medicatie. Naast het leveren van medische zorg, zet de PA zich tevens in om de kwaliteit en effectiviteit van de zorg te verhogen. Ook het initiëren, uitvoeren en publiceren van medisch wetenschappelijk onderzoek, medische richtlijnontwikkeling en innoveren in de zorg behoort tot het werkveld van de PA.

Nieuwsbrief

Mis niets meer en blijf op de hoogte van de ontwikkelingen binnen de NAPA.

Contact opnemen?