Over NAPA

De Nederlandse Associatie Physician Assistants (NAPA) is dé beroepsvereniging van en voor alle (aankomende) physician assistants (PA) in Nederland. De vereniging is in 2004 opgericht door 12 PA’s in opleiding. Eind 2020 telt NAPA 1600 leden.

Kwaliteit van het beroep

Belangrijke doelstelling van de beroepsvereniging is het bevorderen en bewaken van de kwaliteit van het beroep. Dit doet NAPA onder andere door:
  • het opstellen van een uniform beroepsprofiel;
  • kennisontwikkeling in vakgroepen;
  • (her)registratie in het Kwaliteitsregister;
  • het mee ontwikkelen van medische richtlijnen en veldnormen.

Verankering van de positie van de PA

Daarnaast zet NAPA zich in voor verankering van de rol van de PA in het Nederlandse zorgstelsel, zodat de PA op de juiste plek kan worden ingezet. Hierdoor wordt de zorg efficiënter en kwalitatief beter. Dit doet NAPA onder andere door:
  • deelname aan diverse cao-tafels via het lidmaatschap van FBZ;
  • nauwe samenwerking met medische verenigingen;
  • nauwe samenwerking met Platform Zorgmasters en andere stakeholders.

Individuele belangen

NAPA zorgt ook voor verbetering van individuele belangen van NAPA-leden. Dit doet NAPA onder andere door:
  • peer support via de vakgroepen en commissies;
  • individuele rechtshulp;
  • advisering bij individuele vragen over beroepsuitoefening.

Bredere maatschappelijke inzet

NAPA zet zich in om bredere maatschappelijke en beroepsoverstijgende thema’s op de kaart te zetten. Daarom is NAPA aangesloten bij een aantal landelijke netwerken:

 

Lees meer over het beroep vhttps://www.napa.nl/physician-assistant/an de physician assistant

 

Strategische koers ’18-21 Jaarplan NAPA 2021 Jaarverslag NAPA 2019 Historisch perspectief NAPA

Verder lezen:

Nieuwsbrief

Mis niets meer en blijf op de hoogte van de ontwikkelingen binnen de NAPA.

Contact opnemen?