Erelidmaatschap

Quinten van den Driesschen, 8 november 2018

Op voordracht van het Algemeen Bestuur heeft de Ledenraad van de NAPA op 8 november 2018 Quinten van den Driesschen MPA benoemd tot erelid van de NAPA, volgens artikel 18 van de NAPA Statuten.

Sinds de oprichting van de NAPA in 2004 is Quinten in diverse rollen actief geweest binnen de vereniging. Hij was de eerste voorzitter van NAPA en heeft in die hoedanigheid de basis gelegd voor de vereniging zoals we die nu kennen.
Binnen de commissie Kwaliteit is hij nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van het Kwaliteitsregister. De afgelopen jaren is hij voorzitter van de commissie vakgroepen en van de vakgroep huisartsengeneeskunde. In beide rollen heeft hij een belangrijke bijdragen geleverd aan de verdere formalisering van de vakgroepen in zijn algemeenheid.

Vanaf november 2018 gaat hij een stapje terug doen. De formele voorzitters-rollen draagt hij over aan anderen. Wij zijn hem bijzonder veel dank verschuldigd voor zijn jarenlange inzet en benoemen met respect tot erelid van de NAPA.

Erelidmaatschap

Wijnand van Unen, 3 november 2016

Op voordracht van het Algemeen Bestuur heeft de Algemene Ledenvergadering van de NAPA op 3 november 2016 Wijnand van Unen MPA benoemd tot erelid van de NAPA, volgens artikel 18 van de NAPA Statuten.

Wijnand is 9 jaar bestuurslid van de NAPA geweest, waarvan de laatste 2 jaar in de functie van Voorzitter. Wijnand is de belangrijkste initiator geweest voor de bestuur- en structuurverandering van de NAPA welke leiden tot professionalisering van de vereniging en houdbaarheid van de NAPA in de toekomst.

Eind 2016 wordt het beroep Physician Assistant naar verwachting opgenomen in artikel 3 van de wet BIG. Aan beide zaken heeft Wijnand zijn voorzitterschap van de NAPA gecommitteerd. Met zeer bijzondere inzet, tijd en energie heeft hij de rol van Voorzitter vervuld.

Op 3 november 2016 eindigt zijn voorzitterschap bij de NAPA. De leden van de NAPA zijn hem bijzonder veel dank verschuldigd en brengen dit tot uitdrukking in de benoeming van Wijnand van Unen tot Erelid van de NAPA!

Erelidmaatschap

Frank de Roo, 1 november 2014

Op voordracht van het Algemeen Bestuur heeft de Algemene Ledenvergadering van de NAPA op 30 oktober 2014 Frank de Roo MPA benoemd tot erelid van de NAPA, volgens artikel 18 van de NAPA Statuten.

Vanwege zijn uitzonderlijke inzet, zijn brede visie op de zorg en zijn kwaliteiten als voorzitter heeft Frank de Roo in de afgelopen 4 jaren bijzondere prestaties geleverd. Zijn bijdrage aan de groei, de professionalisering en het voortbestaan van de NAPA zijn van grote betekenis voor alle Physician Assistants in Nederland.

Frank achtte zijn werk en zijn voorzitterschap bij de NAPA van groot belang voor de gezondheidszorg en nam in al zijn taken daar ook verantwoordelijkheid voor.

Op 30 oktober 2014 eindigt zijn voorzitterschap bij de NAPA.

Gastenboek

Feliciteer ereleden met hun lidmaatschap, en laat uw persoonlijke bericht voor hen achter.

Velden voorzien van een * zijn verplicht

Nieuwsbrief

Mis niets meer en blijf op de hoogte van de ontwikkelingen binnen de NAPA.

Contact opnemen?