NAPA-lidmaatschap

Kosten

Contributie NAPA

per 1-1-2021 (de tarieven zijn niet gewijzigd t.o.v. 2020)

  • Gewoon lid € 377,50 per jaar
  • (Buiten)gewoon lid € 150,- per jaar (voor niet PA’s)
  • Bijzonder lid € 150,- per jaar (voor PA’s die het vak niet meer actief uitoefenen, maar lid willen blijven)
  • Junior lid € 255,- per jaar
  • Kwaliteitsregister € 250,- excl btw* per 5 jaar (voor leden en niet-leden)
(*NAPA is genoodzaakt om m.i.v. 2020 btw te berekenen op het tarief voor het kwaliteitsregister.)

Eerstejaars studenten (cohort 2020 en cohort 2021) ontvangen d.m.v. een kortingscode 1 jaar gratis lidmaatschap. Vrag de kortingscode aan bij uw hogeschool of secretariaat@napa.nl

NAPA leden krijgen bij aanmelding kwaliteitsregister een éénmalige korting van € 100,-

De verrekening van de eenmalige korting vindt plaats op de contributie NAPA (gewoon lidmaatschap) in het contributiejaar volgend op het jaar van de inschrijving in het Kwaliteitsregister NAPA.

(Als u zich uitschrijft als lid, maar lid blijft van het kwaliteitsregister, moet u het resterende bedrag respectievelijk per jaar plus €75,- administratiekosten alsnog betalen)

Factuur niet op naam werkgever

Het is niet mogelijk is om voor de inning van contributie het rekeningnummer van de werkgever te gebruiken. De facturen komen op naam van de PA en de factuur kunt u vervolgens bij uw werkgever declareren.

Contributie terugvragen

De contributie die NAPA leden betalen voor het lidmaatschap van een beroepsvereniging die federatiepartner is van werknemersorganisatie FBZ, heeft de status van vakbondscontributie. Alle NAPA leden zijn via het NAPA lidmaatschap tevens lid van FBZ en komen dus hiervoor in aanmerking. U dient dit voor de maand november van het betreffende jaar aan te vragen. Meer weten? Zie hier.

Nieuwsbrief

Mis niets meer en blijf op de hoogte van de ontwikkelingen binnen de NAPA.

Contact opnemen?