Voordelen lidmaatschap

NAPA zorgt met haar leden voor verdere professionalisering van het beroep PA

Alle voordelen lidmaatschap op een rij:

NIEUW! Individuele rechtshulp via FBZ (met ingang van 2019)

 • 2 maal per jaar het vakblad NAPA Magazine; met informatie over de nieuwe ontwikkelingen binnen de NAPA, interessante interviews, casuïstiek, wetenschappelijke artikelen etc.
 • Vanaf 2018 wekelijks Medisch Contactin de brievenbus.
 • 12 maal per jaar de nieuwsbrief via de mail; waardoor u op de hoogte wordt gehouden van het laatste nieuws.
 • Gereduceerd tarief voor het bezoeken van jaarcongres INVEST; leden krijgen € 75,- korting bij inschrijving INVEST. Zowel bij inschrijving voor een dag als voor twee dagen. Vaak geldt er ledenkorting voor internationale congressen zoals AAPA en CAPA.
 • Eenmalige korting op inschrijving kwaliteitsregister; wanneer u NAPA-lid bent krijgt u eenmalig € 100,- bij aanmelding kwaliteitsregister. Dit geldt ook als u zich bij inschrijving kwaliteitsregister direct aanmeldt als lid.
 • Collectieve belangenbehartiging; Wanneer u lid bent van de NAPA bent u ook automatisch aangesloten bij de Federatie van Beroepsorganisatie in de zorg (FBZ) en het Ambtenarencentrum (AC). Via het lidmaatschap van het FBZ en het Ambtenarencentrum worden de specifieke PA’s gerelateerde belangen onder andere ingebracht in cao-onderhandelingen. NAPA leden worden vooraf om input gevraagd.
 • Draagkracht bij stakeholders;er zijn nog grote hobbels te nemen inzake positionering van PA’s en wetgeving. Grote ledenbinding geeft de NAPA meer inbreng in nieuwe wetsvoorstellen. Samen staan we sterk. Een brede achterban is hier wel degelijk van belang.
 • Toegang tot het besloten gedeelte van de website;naast algemene informatie op de website zelf kunt u inloggen in uw persoonlijke omgeving en heeft u toegang tot GAIA (accreditatiepunten), specifieke documenten zoals, stukken van de vakgroepen, forum mogelijkheid etc.
 • Genereren van beroeps gerelateerde informatie; De NAPA informeert leden via de website, nieuwsbrief, vakblad en social media over actuele ontwikkelingen binnen het vakgebied, vacatures, nascholing etc.
 • Advies en ondersteuning; de NAPA geeft advies. Bijvoorbeeld bij problemen met betrekking tot de beroepsuitoefening binnen uw organisatie, het oprichten van een vakgroep etc. Indien nodig wordt juridisch advies ingewonnen.
 • Inspraak/stem;als NAPA-lid heeft u de mogelijkheid om vragen te stellen, input te geven en/of de discussie aan te gaan met het bestuur dan wel andere NAPA leden. U hebt recht om uw stem uit te brengen bij diverse ledenraadplegingen. Op deze manier heeft u inspraak over het te voeren beleid binnen de NAPA.
 • Persoonlijke ontwikkeling; de NAPA biedt de mogelijkheid om u nog meer te ontwikkelen door deel te nemen aan een van de vakgroepen, werkgroepen of het bestuur.
 • Contact met andere PA’s binnen eigen deelspecialisme via vakgroepen; het lidmaatschap biedt de mogelijkheid om met andere PA’s uit hetzelfde deelspecialisme in contact te komen via de website, tijdens congressen, door het starten van discussie op het forum etc. Zo blijft u ook binnen uw vakgebied bij.

 

Nieuwsbrief

Mis niets meer en blijf op de hoogte van de ontwikkelingen binnen de NAPA.

Contact opnemen?