Interview: ‘De Nederlandse gezondheidszorg kan niet meer zonder de PA’

Bert Speijer

de nieuwe voorzitter van de NAPA

Bert Speijer wordt de nieuwe NAPA-voorzitter en volgt daarmee Vincent Straten op. Na drie jaar bestuurservaring binnen de NAPA, lijkt de voorzittersrol hem op het lijf geschreven. ‘Ik voel me enorm betrokken als vertegenwoordiger voor alle PA’s.’

tekst Milou van Ingen

beeld Kees van de Veen

Op 14 november, tijdens PA-congres INVEST, wordt Bert Speijer, PA in het wervelkolomcentrum (WKC) in het Universitair Medisch Centrum Groningen, benoemd tot de nieuwe voorzitter van de NAPA.

De in Eindhoven geboren Speijer heeft Brabant, via Twente, verruild voor het hoge noorden. In Groningen begon hij in 1991 aanvankelijk met de academie voor lichamelijke opvoeding. Door een blessure moest hij helaas stoppen. Vervolgens deed hij een jaar pedagogiek aan de Rijksuniversiteit Groningen, met als plan bewegingswetenschappen te gaan studeren. Tijdens dit universitaire jaar merkte hij echter dat hij de verkeerde keuze had gemaakt. ‘Op advies van mijn moeder ben ik me gaan oriënteren op hbo-verpleegkunde. Hierin zag ik direct mooie mogelijkheden om mij te kunnen blijven ontwikkelen.’

Wervelkolom

Het bewegingsapparaat bleef centraal staan in de carrière van Speijer. Hij begon aanvankelijk als verpleegkundige in de revalidatiegeneeskunde. Als senior verpleegkundige stapte hij vervolgens over naar de afdeling Neurologie/Neurochirurgie. Tijdens zijn opleiding tot neuroverpleegkundige, kreeg hij de kans om te solliciteren voor PA binnen het wervelkolomcentrum (WKC). Hier werken de specialismen neurologie, neurochirurgie, orthopedie, traumachirurgie, revalidatie en anesthesiologie samen. ‘Door het werken als verpleegkundige had ik ondertussen veel ervaring opgedaan met wervelkolomgerelateerde problematiek. Er werd destijds ook geëxperimenteerd met klinische opnames van patiënten met chronische pijn. Zodoende kwam ik in aanraking met patiënten met complexe chronische pijn. Tijdens mijn PA-opleiding mocht ik samen met mijn collega’s werken aan de officiële start en ontwikkeling van het WKC. Momenteel staan we voor een nieuwe mijlpaal, namelijk samenwerken in een nieuw te vormen UMCG Pijncentrum’, aldus Speijer.

Veel ervaring

Speijer is al drie jaar bestuurslid van de NAPA. ‘Ik voel me enorm betrokken als vertegenwoordiger voor alle PA’s. Ik vind het leuk om vergaderingen richting te geven en iedereen hierin betrokken te laten zijn. Mijn uitdaging is dat we hierdoor slagvaardig blijven en genoeg tijd overhouden om te blijven kijken naar ontwikkelingen in ons beroep.’

Speijer heeft al veel ervaring in de bestuurlijke wereld. ‘Tijdens mijn studie, werk en als vrijwilliger heb ik vele bestuurlijke functies gehad en ervaring opgedaan als voorzitter.’ Bijvoorbeeld van de studentenraad in het ‘Florence Network’, een van Europa’s oudste netwerken van de hogere verpleegkundeopleidingen. Daarnaast heeft hij diverse voorzittersrollen gehad binnen het UMCG, onder andere bij NU’91, de commissie voor organisatieveranderingen van de ondernemingsraad en uiteraard de vakgroep PA van het UMCG. De procedure om voorzitter van de NAPA te worden verliep uiterst nauwkeurig. ‘Alle leden van de NAPA konden solliciteren. De commissie bestond deels uit bestuurs- en ledenraadleden. Deze heeft na de gesprekken een voorkeur uitgesproken. Het besluit, en ook de officiële benoeming, is na goedkeuring door de raad genomen’, aldus een enthousiaste en gedreven Speijer. Tot zijn benoeming wordt hij ingewerkt door zijn voorganger Vincent Straten.

Leiderschap

Doelstellingen worden voornamelijk geformuleerd door het bestuur in samenwerking met de ledenraad. Speijer benadrukt dat het niet om hem, maar om de leden draait. ‘Ik vind het wel van belang de koers voort te zetten die ik mede heb kunnen vormgeven in het strategisch plan van 2018-2021. Voor het thema leiderschap wil ik wel een lans breken. De ontwikkeling van leiderschapscompetenties voor PA gaan niet over leiding nemen, maar meer over goed voor jezelf blijven zorgen (persoonlijk leiderschap), het goed positioneren van de PA-functie in de praktijk (professioneel leiderschap) en het uitdragen van kennis over dit mooie beroep (publiek leiderschap). Ik zie hierin ook een belangrijke rol weggelegd voor de PA-opleidingen en nascholingen. Dit thema past ook goed bij het sinds 2015 aangepaste CanMeds-model in Canada.’ Tevens een mooi weetje van Speijer: ‘De rol van manager binnen de Canadese PA-opleiding is vervangen door de rol van leider!’ Hij hoopt dat wij de politiek maar ook bestuurders kunnen bewegen zich niet blind te staren op de kosten van de PA, maar ook blijven kijken naar het effect dat de PA kan hebben op het verhogen van kwaliteit en continuïteit van patiëntenzorg.

Trots

Behalve een nieuwe voorzitter krijgt de NAPA drie nieuwe bestuursleden. Speijer is benieuwd naar de nieuwe dynamiek die gaat ontstaan. ‘Ik hoop met het gehele bestuur een verdere ontwikkeling door te maken die ten goede komt aan de NAPA en haar leden en ik heb hierin het volste vertrouwen. Er wordt de komende jaren in elk geval gewerkt aan doelstellingen uit het huidige strategisch plan met ook weer een vervolg hierop voor de jaren erna’, aldus Speijer. Hierbij wordt ook gerekend op input vanuit de leden. Speijer wil naast organisatorische zaken binnen de NAPA ook graag inhoudelijke ontwikkelingen blijven zien. ‘Ik zou graag artikelen, ook wetenschappelijke, willen blijven tegenkomen die door – of mede door – PA’s zijn geschreven binnen het specialisme waarin ze actief zijn, en waaruit blijkt welke belangrijke bijdrage een PA levert.’ Speijer is trots op de huidige NAPA, omdat dit de enige organisatie is die het belang van PA’s in Nederland vertegenwoordigt en rechtstreeks in contact staat met steeds meer stakeholders in de gezondheidszorg. ‘We hebben een hoge organisatiegraad. Dit bevordert de geloofwaardigheid van onze organisatie. De NAPA is laagdrempelig bereikbaar gebleven voor de leden en dat wil ik graag zo houden. De ontwikkeling van steeds meer NAPA-vakgroepen geeft ons beroep een “gezicht” naar buiten. De vakgroepen worden bijvoorbeeld steeds vaker betrokken bij de ontwikkeling en actualisering van medische richtlijnen en kwaliteitskaders. Zo leveren we samen een positieve bijdrage aan de positionering van ons beroep.’

Toekomst

Speijer heeft een zonnige visie op de toekomst van de PA. ‘We hebben een fantastisch beroep dat kan worden ingezet binnen alle medische domeinen. De professionele ontwikkeling die de PA in Nederland heeft doorgemaakt de afgelopen vijftien jaar is van hoog niveau en wordt wereldwijd inmiddels gezien als voorbeeld. Ik ben ervan overtuigd dat de Nederlandse gezondheidszorg niet meer zonder de PA kan. Ik voorzie, met nu meer dan 1350 NAPA-leden, dat ons beroep steeds meer naamsbekendheid zal krijgen!’

LinkedIn

‘Sinds ik weet dat ik voorzitter word van de NAPA, heb ik via LinkedIn al veel PA-collega’s opgezocht. Toen ik begon had ik 230 connecties en binnen drie maanden meer dan 1000. Ik werd zelfs tijdelijk geblokkeerd door LinkedIn, omdat ze dachten dat ik een recruiter was. Mijn bedoeling is korte lijnen te houden met mijn NAPA-netwerk. Bovendien is het erg interessant om deze PA-connecties te volgen, en ben ik erg onder de indruk van alle berichten die ik voorbij zie komen en die ons beroep in een mooi daglicht zetten! •

‘Blijf kijken naar ontwikkelingen in ons beroep’

‘De NAPA is laagdrempelig en dat wil ik zo houden’

Bert Speijer

Leeftijd: 46 jaar

Opleiding: Master Physician Assistant 2007 aan Hanzehogeschool Groningen

Privé: al achttien jaar getrouwd met Liesbeth, zij hebben drie sportieve kinderen (16, 14 en 11 jaar)

Weetje: Bert is al 28 jaar actief als volleybaltrainer en hij heeft een tweelingbroer!

Bekijk het LinkedIn-profiel van Bert Speijer

www.linkedin.com/in/bert-speijer

Uw reactie

Velden voorzien van een * zijn verplicht

Nieuwsbrief

Mis niets meer en blijf op de hoogte van de ontwikkelingen binnen de NAPA.

Contact opnemen?