LEDENPEILING Zorgbonus

Klein deel
physician
assistants
krijgt geen
coronabonus
 

tekst Freek Braam en Milena Babovic

beeld Getty Images

PDF van dit artikel

De meeste physician assistants hebben van hun werkgever de coronabonus ­ontvangen, zo blijkt uit een peiling die NAPA onlangs uitvoerde onder haar ­leden. Toch is er een kleine groep die het nakijken lijkt te hebben.

De uitkering van de coronazorgbonus (netto 1000 euro) houdt de gemoederen al een tijd bezig. Het leidde zelfs tot Kamervragen nadat vakbond FNV aan de bel trok over werkgevers die de bonus (nog) niet uitkeren. Demissionair minister van Medische Zorg Tamara van Ark sprak de werkgevers aan op goed werkgeverschap en riep op om te voldoen aan hun verplichtingen en voorwaarden van de subsidieregeling. Het ministerie heeft in de subsidieregeling gekozen voor een inkomensgrens en voor een beroepenlijst.
De physician assistants zijn opgenomen in deze lijst en de meeste PA’s vallen binnen de inkomensnorm.
NAPA peilde in februari hoe het met de uitkering van de coronabonus onder PA’s is gesteld. Ongeveer 1600 leden en studentleden ontvingen een enquêteformulier. De helft daarvan (811) vulde de vragenlijst in. Het grootste deel van de respondenten (49 %) werkt in een algemeen ziekenhuis, gevolgd door umc’s (18 %) en huisartspraktijken (13 %), zie ook tabel 1. Verreweg de meeste respondenten (91 %) hebben de bonus ontvangen. Een enkeling (< 1 %) heeft de coronabonus nog niet ontvangen, maar wel een toezegging gekregen. Bijna zeventig respondenten (8 %) hebben geen bonus uitgekeerd gekregen. Een heel klein deel van hen heeft zelf afgezien van de bonus, ondanks de bereidheid van de werkgever om hem uit te keren.
Tussen wal en schip
De redenen voor het niet ontvangen van de zorgbonus zijn divers (zie tabel 2). Ongeveer de helft van deze groep geeft aan niet direct te hebben bijgedragen aan de strijd tegen covid-19. 10 procent komt boven de inkomensgrens van 73.000 euro bruto (bij een voltijds dienstverband) uit. Een kwart weet zelf niet waarom ze niet in aanmerking komt voor de coronabonus en anderen (16 %) verschillen van mening met hun werkgever.
Er worden meerdere redenen aangegeven voor het niet ontvangen van de coronabonus. Meestal zijn mensen die van werkgever zijn veranderd, tussen wal en schip geraakt. Zo laat een respondent weten dat hij in juni 2020 wisselde van werkgever: van ziekenhuis naar huisartsenpraktijk. Een voorwaarde van de regeling is dat iemand van maart tot en met augustus bij één en dezelfde werkgever in dienst moet zijn geweest om in aanmerking te komen voor de zorgbonus.
In sommige instellingen is er helemaal niet over gesproken en weet men niet waarom er geen bonus is uitgekeerd. Meerdere PA’s geven aan vanwege (zwangerschaps)verlof in de periode van de coronauitbraak geen uitkering te hebben ontvangen. Weer een ander kreeg geen zorgbonus omdat deze onder de grens van minimaal aantal gewerkte uren van honderd uitkwam.
Discussie
Enkele respondenten zijn in een discussie met hun werkgever beland over de toepassing van de inkomensgrens. In sommige gevallen worden studenten afgewezen omdat zij nog in opleiding zijn tot PA of stelt de werkgever de uitkering uit, uit angst voor terugvordering na accountantscontrole. Een van de respondenten schreef het volgende: ‘Binnen onze instelling krijg je de bonus alleen als je met positief geteste patiënten gewerkt hebt. Ik heb de gehele periode op de afdeling, ok en preoperatieve screening gewerkt met mensen van wie je niet wist of ze covid hadden of niet, en zonder beschermende middelen. Leidinggevenden hebben de bonus wel gekregen.’
Flinke teleurstellingen
De vraag is bij wie PA’s die problemen ondervinden het beste kunnen aankloppen. De vakbond FBZ, waar NAPA bij aangesloten is, heeft vorig jaar de werkgevers opgeroepen om ruimhartig de regeling uit te voeren en zo breed mogelijk zorgverleners voor de bonus voor te dragen. Daarbij bepaalt de werkgever wie wel en wie niet de bonus krijgt; als zorgverlener kun je er geen recht aan ontlenen. Dit was precies waar vorig jaar de vakbonden voor waarschuwden. De uitkering van de coronabonus leidt bij een kleine groep PA’s tot flinke teleurstellingen en drijft een wig tussen zorgprofessionals en werkgevers. Het NAPA-bestuur stelt: ‘De enige juiste manier om dat te corrigeren, is door de oproep van minister Van Ark ter harte te nemen en de rol van goed werkgeverschap op te pakken.’
FBZ laat in reactie op deze enquête weten dat PA’s in dienstverband die in conflict zijn met hun werkgever over de zorgbonus voor advies terechtkunnen bij FBZ Rechtshulp. Die kan bijvoorbeeld helpen bij het voorbereiden van een gesprek met de werkgever. NAPA-leden hebben jaarlijks recht op tien uur rechtshulp. •

contact directeur@napa.nl

1 Binnen welke sector bent u werkzaam?

1.  Huisartsenpraktijk/hap (13%)
·
2.  Verpleeghuiszorg (11%)
·
3.  Algemeen ziekenhuis (49%)
·
4.  Universitair ziekenhuis (18%)
·
5.  Ambulancezorg (1%)
·
6.  Geestelijke gezondheidszorg (0,5%)
·
7.  Zelfstandige (0,5%)
·
8.  Anders (13%)
·

2 Wat is de reden dat u geen bonus heeft gekregen?

1.  Ik heb niet direct bijgedragen aan de strijd tegen covid-19 (53%)
·
2.  Ik kom boven de inkomensgrens van 73.000 euro bruto (10%)
·
3.  Ik heb discussie met mijn werkgever over de interpretatie van de bonusregeling (16%)
·
4.  Ik weet niet waarom ik niet in aanmerking kom voor de zorgbonus (26%)
·

Bronnen

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-48058.html

https://www.fbz.nl/nieuws/2020/fbz-voer-regeling-zorgbonus-ruimhartig-uit/

 

Uw reactie

Velden voorzien van een * zijn verplicht

Nieuwsbrief

Mis niets meer en blijf op de hoogte van de ontwikkelingen binnen de NAPA.

Contact opnemen?