Privékliniek verwelkomt de PA

IN DE PRAKTIJK

Steeds meer physician assistants gaan in privéklinieken aan de slag. Zoals Chloe Wittenberg bij Faceland en Katja van Laar bij Bauland Kliniek, twee zelfstandige behandelcentra gespecialiseerd in hoogwaardige plastische chirurgie en injectables. NAPA Magazine sprak met hen en met plastisch chirurg Roel Fresow van Bauland Kliniek.

tekst en beeld Milou van Ingen milou.vanIngen@radboudumc.nl 

Afwisselend en uitdagend

Chloe Wittenberg kwam via via in een privékliniek terecht. Dat zij affiniteit met het snijdende specialisme had, werd snel duidelijk tijdens haar opleiding tot PA. Na haar afstuderen startte zij in een kliniek waar uitsluitend injectables gegeven werden. ‘Dat vond ik niet uitdagend genoeg; ik miste de chirurgie. Tijdens mijn opleiding was ik werkzaam op de Cardiothoracale Chirurgie, een leuke, maar zware afdeling. Ik miste mijn vrijheid. En ik vond de confrontatie met ernstige ziekte en sterven heel aangrijpend.’

De overstap naar plastische en cosmetische chirurgie is Wittenberg op het lijf geschreven. Vol enthousiasme beschrijft ze haar werkzaamheden binnen de kliniek: ‘Mijn werk omvat assistentie tijdens borstcorrecties, het zelfstandig verrichten van bovenooglidcorrecties en labiacorrecties, en daarnaast zet ik injectables. Veelzijdig, afwisselend en uitdagend werk!’

Anders dan Wittenberg werkte Katja van Laar al zes jaar bij Bauland Kliniek als operatieassistent. ‘Ik kreeg het aanbod vanuit hier de opleiding tot PA te volgen om mijn werkzaamheden uit te breiden. Ik heb die mogelijkheid met beide handen aange­grepen, omdat ik niet nog eens tien jaar operatieassistent wilde zijn.’ Momenteel volgt zij haar praktijkleerplan, dat per week wisselt. Als ze in 2019 is afgestudeerd, gaat ze haar huidige
werkzaamheden uitbreiden en ook starten binnen de hand­chirurgie met het behandelen van carpaletunnelsyndroom
en triggerfingers.

Enthousiast

De reacties van collega’s op het groeiende aantal PA’s in de privékliniek zijn wisselend. ‘De Bauland Kliniek voelt als een warme deken. De plastisch chirurgen zijn pro PA. Sommige arts-assistenten hebben wat meer moeite, met name met het feit dat we dezelfde werkzaamheden verrichten. Het allerbelangrijkste is dat het gros zeer enthousiast en welwillend is om ons als gelijkwaardige collega’s te beschouwen’, aldus Wittenberg.

Op de website van de klinieken wordt de functie van PA uitgelegd. Klanten schrijven zich actief in bij de gewenste hulpverlener. Wittenberg: ‘Vanuit klanten merk ik geen bezwaar. Wel vragen ze geregeld wat onze functie precies inhoudt. Een keer heeft een klant geweigerd, een arts nota bene!’

Vaste factor

Fresow is zeer enthousiast over de opkomst van PA’s in de privésector. Hij stelt dat PA’s de medisch specialist kunnen ontlasten in een aantal taken die over het algemeen laagcomplex zijn, maar wel tot het domein van een medisch specialist behoren. ‘PA’s kunnen prima controles, kleine verrichtingen onder lokale anesthesie en administratieve taken overnemen. Tevens zijn zij de vaste factor in een privékliniek waar veel verschillende plastisch chirurgen elkaar afwisselen. Zij bieden continuïteit. Daarnaast helpen ze bij hoogcomplexe zorg, wat tijdwinst oplevert.’ Fresow is blij met de kritische blik van de PA. ‘Met name in een privékliniek zijn er weinig mensen die je een spiegel voorhouden. Door samen te werken kijk en denk je met elkaar mee. Hierdoor blijven we kritisch.’

Fresow voorziet zeker een vaste rol voor de PA in de toekomst. ‘Het is belangrijk dat de functie van een PA meer geïntegreerd wordt in de manier waarop deze ooit is opgestart: je laat laagcomplexe zorg uitvoeren door zorgverleners met een lager genoten opleiding tegen lagere kosten. Op termijn levert dit winst op, die kan worden ingezet voor zorg die momenteel niet kostendekkend is. PA’s leveren topkwaliteit, en dit resulteert in tevreden klanten en personeel.’

Katja van Laar (links) en Chloe Wittenberg.

Chloe Wittenberg

Chloe Wittenberg is in 2016 afgestudeerd als PA aan de Hogeschool Utrecht. Ze begon haar loopbaan in de zorg als verpleegkundige. Haar opleiding tot physician assistant volgde ze op
de afdeling Cardiothoracale Chirurgie van het UMC Utrecht.

Katja van Laar

Katja van Laar is PA in opleiding aan de Hogeschool Arnhem Nijmegen. Zij studeert komend jaar af. Zij werkte eerder al als operatieassistent bij Bauland Kliniek.

3 Reacties

 1. Milena Babovic-Dosljak

  In reactie op bovenstaande: De NAPA zal begin 2019 in gesprek gaan met de NVPC over de samenwerkingsafspraken binnen de plastische chirurgie. We gaan niet op de zaken vooruitlopen. Pas op het moment dat de werkafspraken zijn gemaakt, zal helder worden binnen welke kaders PA’s binnen de plastische chirurgie zelfstandig ingezet kunnen worden. Deze afspraken zullen net als alle andere consensusdocumenten op de website van de NAPA gepubliceerd worden.

 2. WF Willems, WA Lasut

  Ter aanvulling op bovenstaand artikel:
  Graag berichten wij u over de huidige stand van zaken rondom de inzet van Physician Assistants in een privékliniek. Voor bovenstaand artikel is helaas geen contact geweest met de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie (NVPC) of de Nederlandse Associatie Physician Assistants (NAPA), vandaar dit addendum. Achter de schermen wordt hard gewerkt aan een door alle partijen goedgekeurde werkdocument met NVPC en NAPA. Beide partijen zijn enthousiast over de samenwerking en de praktijk, waar hier en daar al goede samenwerking is. Voor de cosmetische, onverzekerde zorg met commerciële doeleinden zijn echter momenteel meerdere zaken in ontwikkeling. Vanwege het hoge aantal complicaties in deze sector is de NVPC in samenwerking met Kaakchirurgie, KNO en Dermatologie in een proces van het ontwikkelen van een gereguleerde opleiding voor cosmetische zorg voor alle BIG-geregistreerde zorgaanbieders. Dit wordt gedaan in samenspraak met Zorginstituut Nederland. De patiënt blijkt vaak de dupe van onoverzichtelijke kwaliteit van sterk wisselende zorgaanbieders. Totdat de gezamenlijk goedgekeurde werkdocumenten beschikbaar zijn (inclusief juridische aspecten in samenspraak met de Inspectie), ondersteunen de NAPA en de NVPC daarom niet dat de taakherschikking leidt tot de opleiding of inzet van PA’s voor cosmetische handelingen. Het streven is om in mei 2019 het definitieve werkdocument NAPA-NVPC af te hebben.

  WF Willems
  Secretaris NVPC
  Dhr. drs. W.A. Lasut
  Beleidsadviseur NAPA

 3. Charlotte Grefkens

  Goede ontwikkeling!
  Ik zie prachtige resultaten van de ingrepen gedaan door PA in de Bauland kliniek!

Uw reactie

Velden voorzien van een * zijn verplicht

Nieuwsbrief

Mis niets meer en blijf op de hoogte van de ontwikkelingen binnen de NAPA.

Contact opnemen?