Accreditatie

NAPA beheert het Kwaliteitsregister Physician Assistant. Aanbieders van scholingen kunnen accreditatie aanvragen bij NAPA voor scholingen aan PA’s. Het uitvoeringsorgaan Accreditatie beoordeelt of de scholing voor accreditatie in aanmerking komt en voor hoeveel accreditatiepunten.

Commissie

  • Pauline Duineveld
  • Johnny Tromp
  • Jolanthe Hulshof
  • Marjolein Seelen
  • Anne de Kroon

Contact

Het contactadres van uitvoeringsorgaan Accreditatie is: secretariaat@napa.nl