Bestuur

De NAPA is een ledenvereniging met als doelstelling het beroep van physician assistants verder te professionaliseren met al haar activiteiten.
De besluitvorming werd tot einde 2016 traditioneel geregeld via een Dagelijks Bestuur, Algemeen Bestuur en een Algemene Ledenvergadering. Met ingang van 2017 is de organisatiestructuur gewijzigd.

Het huidige besturingsmodel van de NAPA bestaat uit 3 bestuursorganen:
Ledenraad
Het Bestuur
Directeur

Het bestuur heeft een toezichthoudende, beleidsmatige en representatieve functie. De directeur houdt zich bezig met het uitvoeren van beleid en de dagelijkse gang van zaken op het bureau. De taken van beide partijen zijn gescheiden zijn vastgelegd in een aanvullend directie statuut. De inspraak van leden wordt georganiseerd via de Ledenraad (zie ledenraad).

De Ledenraad houdt toezicht op het bestuur. De leden hebben zo direct invloed op de koers van NAPA.

Het bestuur en de directeur werken nauw samen met de vakgroepen. Deze samenwerking is van groot belang om op de hoogte te blijven van de actualiteiten.

Het huidige bestuur

 • Vincent Straten MPA, Voorzitter

  Vincent Straten MPA
 • Douwe Keegstra MPA, Vice-voorzitter en
  financieel bestuurder

  Douwe Keegstra MPA
 • Astrid Persoon MPA, Secretaris

  Astrid Persoon MPA
 • Judith Reuser - van Vegchel, Bestuurslid

  Judith Reuser - van Vegchel
 • Bert Speijer, Bestuurslid

  Bert Speijer
 • Milena Babović, Directeur

  Milena Babović

Het bestuur is bereikbaar via het algemene mailadres directeur@napa.nl.

Nieuwsbrief

Mis niets meer en blijf op de hoogte van de ontwikkelingen binnen de NAPA.

Contact opnemen?