Bestuur

Afbeelding voor Bestuur

Het bestuur is naast de ledenraad het hoogste orgaan van NAPA en vertegenwoordigt alle leden. De ledenraad bestaat uit zestien (student) physician assistants. Zij wordt gekozen uit en door alle gewone en junior NAPA-leden. De raadsleden worden geacht de vereniging in zijn geheel te vertegenwoordigen, zonder andere belangen of ruggespraak.

Het bestuur van NAPA is eindverantwoordelijk voor het (strategische) beleid, het goed functioneren van het bureau en de resultaten van de vereniging.

Bestuursleden

  • Bert Speijer, voorzitter
  • Rianne Rijsdijk, financieel bestuurder en vice-voorzitter
  • Bart Ruiterkamp, algemeen bestuurslid
  • Jeroen Rekveldt, algemeen bestuurslid
  • Sharon Sommers, algemeen bestuurslid

Op de foto, van links naar rechts: Sharon Sommers, Jeroen Rekveldt, Bert Speijer, Bart Ruiterkamp en Rianne Rijsdijk.

Contact

Het bestuur is bereikbaar via: directeur@napa.nl