Bureau

De beroepsvereniging wordt ondersteund vanuit het NAPA-bureau.

De belangrijkste taken van het bureau zijn:

Vraagbaak voor leden en externe belangstellenden.
Profilering en belangenbehartiging van de PA’s.
Beleidsvoorbereiding en ondersteuning van het bestuur, de ledenraad en de verschillende commissies, werkgroepen en vakgroepen.
De ‘linking pin’ naar de leden.
Ondersteuning van de uitvoeringsorganen van het kwaliteitsregister.

 

Bureau

Milena Babovic MSc
directeur

directeur@napa.nl 

Tanja Prins MSc
beleidsmedewerker/ambtelijk secretaris

beleidsmedewerker@napa.nl

Geertje van Raak MA
Junior beleidsmedewerker

(vanuit Cantrijn)

beleid@napa.nl

Secretariële ondersteuning

Amber Suurling (vanuit Cantrijn)

secretariaat@napa.nl

Contact

Bezoekadres:

NAPA                                     T 030- 68 68 768
Mercatorlaan 1200             E info@napa.nl
3828 BL UTRECHT             www.napa.nl

Postadres:

NAPA
Postbus 2442
3500 GK UTRECHT

 

  • ,

  • ,

Nieuwsbrief

Mis niets meer en blijf op de hoogte van de ontwikkelingen binnen de NAPA.

Contact opnemen?