Commissie Beroepsbelangen

De Commissie Beroepsbelangen houdt zich bezig met het behartigen van de materiële belangen van PA’s in Nederland. De commissie werkt nauw samen met de Federatie Beroepsorganisaties in de Zorg (FBZ, vakbond voor zorgprofessionals) in het kader van de cao-onderhandelingen. Ook maakt deze commissie standaard documenten om de leden te ondersteunen.

Taken

 • Advisering NAPA-leden bij vragen over cao’s en functiewaardering.
 • (Mede)opstellen van functieprofielen en functiewaardering, salarisonderhandelingen/advies.
 • Deelname aan de ALV van de FBZ.

Commissie

 • Ramon Roerdink, PA bedrijfsgeneeskunde, voorzitter
 • Karin Huitenga, PA heelkunde, secretaris
 • Jeroen Rekveldt, PA orthopedie, algemeen lid
 • Yvette Troe, PA revalidatiegeneeskunde, algemeen lid en afgevaardigde in ALV FBZ
 • Bas Bossink, PA ouderengeneeskunde, algemeen lid
 • Cathy Averdieck, PA (kinder)cardiologie, algemeen lid
 • Valentijn Waltmans, PA ambulancezorg, algemeen lid

Werkgroep FUWAVAZ

 • Cathy Averdieck, PA (kinder)cardiologie LUMC, en namens cie beroepsbelangen
 • Caroline de Bruin, PA kindergeneeskunde (NICU) Amsterdam UMC
 • Philip van Haren, PA kindergeneeskunde Radboud UMC
 • Dorina van der Kolk, PA klinische genetica UMCG
 • Martijn Oosthoek, PA KNO Erasmus UMC

Contact

De commissie is bereikbaar via: cie-beroepsbelangen@napa.nl  o.v.v. je lidmaatschapsnummer.