Commissie Vakgroepen

De Commissie Vakgroepen ondersteunt de NAPA-vakgroepen, zowel bij hun eigen doelstellingen als binnen de verenigingsstructuur.

Taken

 • Begeleiden van nieuwe en bestaande vakgroepen bij het toetreden tot de NAPA verenigingsstructuur.
 • Begeleiden en ondersteunen van vakgroepen in oprichting.
 • Begeleiden en ondersteunen van bestaande vakgroepen bij specifieke vraagstukken.
 • Begeleiden en ondersteunen van vakgroepen bij contacten met derden met specifieke aandacht voor de wetenschappelijke verenigingen van medisch specialisten.
 • Specifiek ondersteunen bij het tot stand komen van consensusdocumenten taakherschikking.
 • Aanspreekpunt voor vakgroepen bij het organiseren van een vakinhoudelijke bijscholingsdag gefaciliteerd door NAPA.
 • Aanspreekpunt voor vakgroepen bij deelname aan ontwikkeling/herziening van medische richtlijnen.
 • Aanspreekpunt voor vakgroepen bij het opstellen van een jaarplan.
 • Uitoefenen van een brugfunctie tussen vakgroepen, bestuur en beleid.

Commissie

 • Manon Carrière-Hofstede, PA oogheelkunde, voorzitter
 • Yvonne van Huizen-van der Weert, PA oogheelkunde, secretaris
 • José Dilai, PA neurologie/klinische neurofysiologie, algemeen lid
 • Jooske van der Spil, PA kindergeneeskunde, algemeen lid

Contact

De commissie is bereikbaar via: cie-vakgroepen@napa.nl