NAPA-commissie

Commissie Kwaliteit

De commissie kwaliteit heeft als hoofddoelstelling de kwaliteit van de beroepsuitoefening van Physician Assistants te waarborgen.

De commissie heeft de volgende taken:
  • Opstellen en onderhouden van beleidskaders voor het kwaliteitsregister Physician Assistant.
  • Toezicht houden op de uitvoering van de beleidskaders door de uitvoeringsorganen accreditatie en dossiercontrole van het kwaliteitsregister.
  • gevraagd en ongevraagd adviseren van het bestuur over het (toekomstig) kwaliteitsbeleid door het NAPA kwaliteitsbeleid periodiek te evalueren.

Commissie

  • Vincent Straten, PA reumatologie, voorzitter
  • Jeanine Meeuwissen, PA orthopedie, algemeen lid
  • Saskia Scott, PA neurologie, algemeen lid
  • Bianca Akkermans, PA revalidatiegeneeskunde, algemeen lid
  • Nadia Veer, PA heelkunde, algemeen lid
  • Tanja Prins, ambtelijk secretaris

Contact

De commissie is bereikbaar via: cie-kwaliteit@napa.nl

Documenten

Klik hier voor de beleidsdocumenten inzake kwaliteit

Nieuwsbrief

Mis niets meer en blijf op de hoogte van de ontwikkelingen binnen de NAPA.

Contact opnemen?