NAPA-commissie

Commissie Vakgroepen

De Commissie Vakgroepen is een platform voor NAPA vakgroepen en richt zich op de ondersteuning van NAPA vakgroepen.
Sinds 31 maart 2016 maken specialisme gerelateerde vakgroepen deel uit van de vereniging NAPA. Voor de positie van NAPA vakgroepen binnen de vereniging is een positiedocument vakgroepen opgesteld en een model huishoudelijk reglement Vakgroepen. Op grond van deze documenten kunnen de vakgroepen gebruik maken van ondersteuning door en faciliteiten van de NAPA.
Oprichting van vakgroepen is een initiatief van individuele NAPA leden en wordt vervolgens geformaliseerd en ondersteund door de Commissie Vakgroepen.

Doelstelling Commissie Vakgroepen

 • optimaal functioneren van vakgroepen binnen hun vakgroep-specifieke doelstellingen
 • optimaal functioneren van vakgroepen binnen de verenigingsstructuur
Daartoe ontwikkelt de commissie activiteiten gericht op:
 • begeleiden van nieuwe en bestaande vakgroepen bij het toetreden tot de NAPA verenigingsstructuur;
 • begeleiden en ondersteunen van vakgroepen die in oprichting zijn;
 • begeleiden en ondersteunen van bestaande vakgroepen bij specifieke vraagstukken;
 • begeleiden en ondersteunen van vakgroepen bij contacten met derden met specifieke aandacht voor de wetenschappelijke verenigingen van medisch specialisten;
 • specifiek ondersteunen bij het tot stand komen van consensusdocumenten taakherschikking (zie dossier taakherschikking);
 • aanspreekpunt voor vakgroepen bij het organiseren van een vakinhoudelijke bijscholingsdag gefaciliteerd door NAPA;
 • aanspreekpunt voor vakgroepen bij deelname aan ontwikkeling/herziening van medische richtlijnen;
 • aanspreekpunt voor vakgroepen bij het opstellen van een jaarplan;
 • het uitoefenen van een brugfunctie tussen vakgroepen, bestuur en beleid.
Aanmelding van nieuwe vakgroepen

Vakgroepen in oprichting kunnen zich melden bij de commissie vakgroepen via:
cie-vakgroepen@napa.nl

De vakgroepen worden formeel benoemd door de ledenraad en het bestuur. De actuele lijst van geformaliseerde vakgroepen is hieronder te vinden.

Informatie en ondersteuning

Voor alle overige vragen cie-vakgroepen@napa.nl

Commissieleden
 • Jonathan Leegwater, voorzitter, PA radiologie
 • Manon Carrière-Hofstede, secretaris, PA Oogheelkunde
 • Yvonne van Huizen-van der Weert, lid, PA Oogheelkunde
 • José Dilai, lid, PA Neurologie/Klinische Neurofysiologie
 • Vacature 

NAPA Vakgroepen

De volgende NAPA deelspecialismen zijn op dit moment geformaliseerd door het bestuur en de ledenraad:

Formalisering vakgroep Akkoord bestuur Goedkeuring ledenraad
 Urologie  Sept-17 Sept-17
Spoedeisende geneeskunde: intensive care Jan-17 Jan-17
Radiologie/Nucleaire geneeskunde Jan-17 Jan-17
Maag/Darm en Leverziekten Jan-17 Jan-17
Cardiologie Jan-17 Jan-17
Reumatologie Dec-16 Jan-17
Heelkunde Dec-16 Jan-17
Kindergeneeskunde Dec-16 Jan-17
Ouderengeneeskunde Dec-16 Jan-17
Anesthesiologie Dec-16 Jan-17
Gynaecologie en Obstetrie Sep-16 Jan-17
Neurologie/Neurofysiologie Sep-16 Jan-17
Oogheelkunde Aug-16 Jan-17
Revalidatiegeneeskunde Aug-16 Jan-17
Huisartsgeneeskunde Aug-16 Jan-17
Longziekten en Tuberculose Aug-16 Jan-17
Neurochirurgie Aug-16 Jan-17
Radiotherapie Aug-16 Jan-17
Keel, Neus en Oorheelkunde Aug-16 Jan-17
Interne geneeskunde Mrt-17 Apr-17
Orthopedie Mrt-17 Apr-17
Plastische Chirurgie Sep-17 Sep-17
Psychiatrie Mei-18 Mei-18
Dermatologie Feb-19 Feb-19
Klinische Genetica Feb-19 Feb-19

Op de site van de vakgroepen is zichtbaar welke specialismen in aanmerking komen voor erkenning als vakgroep.

Nieuwsbrief

Mis niets meer en blijf op de hoogte van de ontwikkelingen binnen de NAPA.

Contact opnemen?