Dossiercontrole

NAPA beheert het Kwaliteitsregister Physician Assistant. Het uitvoeringsorgaan Dossiercontrole beoordeelt de aanvragen voor eerste registratie en voor herregistratie in het kwaliteitsregister.

Commissie

  • Jolanda Alblas
  • Aldi Bijl
  • Lisette van Maurik
  • Nicolien De Poel-Schuring
  • Tjitske Visser
  • Erwin Hekkert
  • Tanja Prins, ambtelijk secretaris

Contact

Communicatie over het persoonlijke dossier verloopt via vraag/antwoord in PE-online.