Ledenraad

De ledenraad is het hoogste orgaan van NAPA en vertegenwoordigt alle leden. De ledenraad bestaat uit zestien physician assistants (in opleiding). Zij worden gekozen uit en door alle gewone en junior NAPA-leden. De raadsleden worden geacht de vereniging in zijn geheel te vertegenwoordigen, zonder andere belangen of ruggespraak.

Taken

De ledenraad houdt toezicht op het functioneren van het bestuur. Het toezicht is gericht op het strategisch meerjarenbeleidsplan en het afgeleide activiteitenplan, de begroting en het financieel jaarverslag. Daarnaast is het de taak van de ledenraad om bestuursleden te benoemen en, indien nodig, te schorsen of te ontslaan.

Bekijk hier de video over het werk van de ledenraad. In deze video vertellen leden wat de ledenraad doet en wat de actuele onderwerpen zijn.

Contact

De ledenraad is bereikbaar via: ledenraad@napa.nl

Regelmatig komen er vacatures vrij voor de ledenraad. Overweegt u om lid te worden van de ledenraad, neem dan contact op met een van de collega’s uit de ledenraad voor een informerend gesprek. Zie ook onderstaande video over lid worden van de ledenraad.

Hier vindt u het rooster van aftreden en het Kiesreglement van de ledenraad.

Ledenraad

De volgende NAPA-leden zijn gekozen voor de Ledenraad:

Nieuwsbrief

Mis niets meer en blijf op de hoogte van de ontwikkelingen binnen de NAPA.

Contact opnemen?