Ledenraad

Afbeelding voor Ledenraad

De ledenraad is het hoogste orgaan van NAPA en vertegenwoordigt alle leden. De ledenraad bestaat uit zestien (student) physician assistants. Zij worden gekozen uit en door alle gewone en junior NAPA-leden. De raadsleden worden geacht de vereniging in zijn geheel te vertegenwoordigen, zonder andere belangen of ruggespraak.

Taken ledenraad

De ledenraad houdt toezicht op het functioneren van het bestuur. Het toezicht is gericht op het strategisch meerjarenbeleidsplan en het afgeleide activiteitenplan, de begroting en het financieel jaarverslag. Daarnaast is het de taak van de ledenraad om bestuursleden te benoemen en, indien nodig, te schorsen of te ontslaan.

Contact

De ledenraad is bereikbaar via: ledenraad@napa.nl

Documenten

Ledenraad 2024

Cover voor
Cover voor

Deelnemen aan de ledenraad

Regelmatig komen er vacatures vrij voor de ledenraad, omdat zittingstermijnen verlopen. Overweeg je om lid te worden van de ledenraad? Neem dan contact op met een van de collega’s uit de ledenraad voor een informerend gesprek via ledenraad@napa.nl. Zie ook deze video over hoe je kunt solliciteren voor de NAPA ledenraad.

Meer informatie over de ledenraad