Ledenraad

De ledenraad is het hoogste orgaan van NAPA. In de ledenraad zijn de ruim 1350 leden van de NAPA vertegenwoordigd. De ledenraad heeft als taak het strategisch beleid van de NAPA goed te keuren en op basis daarvan toezicht uit te oefenen op het bestuur.
Het toezicht is gericht op het strategisch meerjarenbeleidsplan en het afgeleide activiteitenplan, het goedkeuren van de begroting en het financieel jaarverslag. Ook behoren tot de taken van de ledenraad het benoemen, schorsen en ontslaan van bestuursleden.
De ledenraad bestaat uit zestien Physician Assistants (in opleiding), gekozen uit en door alle gewone en junior NAPA-leden. De raadsleden worden geacht de vereniging in het geheel te vertegenwoordigen, zonder andere belangen of ruggespraak.

Hier vindt u het kiesreglement van de Ledenraad (0nder artikel 26).

De volgende NAPA-leden zijn gekozen voor de Ledenraad 2016 – 2019:

.

 1. R.A. (Bart) Ruiterkamp

 2. E.J. (Eric) Veltman

 3. R. (Rolf) Erkens

 4. M.H. (Margriet) Kwint

 5. C. (Corry) Siegers-Siebelink

 6. E. (Eveline) Kluijtmans

 7. J.H. (Joost) Huijs

 8. G.T.M. (Gera) Peters

 9. dr.A.J. (Alan) Pieterse

 10. R. (Robin) van Zijl

 11. S. (Sophie) de Benoy-De Keuster

 12. F.P.A.M (Chinette) Verhagen-Raijmakers

 13. K. (Kees) van Wijk

 14. S.B. (Stephanie) Kwee

 15. J.H.J (Judith) Schoemacher

 16. A.A.H. (Sandra) van Iersel

Nieuwsbrief

Mis niets meer en blijf op de hoogte van de ontwikkelingen binnen de NAPA.

Contact opnemen?