Ledenraad

De ledenraad is het hoogste orgaan van NAPA. In de ledenraad zijn de ruim 1350 leden van de NAPA vertegenwoordigd. De ledenraad heeft als taak het strategisch beleid van de NAPA goed te keuren en op basis daarvan toezicht uit te oefenen op het bestuur.
Het toezicht is gericht op het strategisch meerjarenbeleidsplan en het afgeleide activiteitenplan, het goedkeuren van de begroting en het financieel jaarverslag. Ook behoren tot de taken van de ledenraad het benoemen, schorsen en ontslaan van bestuursleden.
De ledenraad bestaat uit zestien Physician Assistants (in opleiding), gekozen uit en door alle gewone en junior NAPA-leden. De raadsleden worden geacht de vereniging in het geheel te vertegenwoordigen, zonder andere belangen of ruggespraak.

Hier vindt u het kiesreglement van de Ledenraad (0nder artikel 26).

De volgende NAPA-leden zijn gekozen voor de Ledenraad vanaf 2019:

 1. Mw. S. (Sophie) Benoy – de Keuster

 2. Dhr. P.E. (Paul) Dirkes

 3. Dhr. Q. (Quinten) van den Driesschen

 4. Dhr. R. (Rolf) Erkens

 5. Mw. A.A.H. (Sandra) van Iersel

 6. Mw. E. (Eveline) Kluijtmans

 7. Mw. S.B. (Stephanie) Kwee

 8. Mw. M.H. (Margriet) Kwint

 9. Mw. G.T.M. (Gera) Peters

 10. Dhr. K.J. (Kristian) de Ruiter

 11. Mw. J.H.J. (Judith) Schoemacher

 12. Mw. C. (Corrie) Siegers

 13. Mw. F.J. (Cisca) Stoetman – van Draanen

 14. Dhr. E.J. (Eric) Veltman

 15. Mw. I. (Ina) Venema – Duiker

 16. Mw. F.P.A.M. (Chinette) Verhagen – Raijmakers

 17. Dhr. R. (Robin) van Zijl

Nieuwsbrief

Mis niets meer en blijf op de hoogte van de ontwikkelingen binnen de NAPA.

Contact opnemen?