NAPA Bureau

Afbeelding voor NAPA Bureau

De beroepsvereniging wordt ondersteund door het NAPA-bureau, gevestigd in de Domus Medica in Utrecht.

Taken

De belangrijkste taken van het bureau zijn:

  • vraagbaak zijn voor leden en externe belangstellenden;
  • profilering en belangenbehartiging van de PA’s;
  • beleidsvoorbereiding en ondersteuning van het bestuur, de ledenraad en de verschillende commissies, werkgroepen en vakgroepen;
  • de ‘linking pin’ naar de leden;
  • ondersteuning van de uitvoeringsorganen van het kwaliteitsregister.

Bureau

Contact

Bezoekadres:   
Mercatorlaan 1200
3828 BL  UTRECHT

Postadres:
Postbus 2442
3500 GK  UTRECHT

Telefoon:  030- 68 68 768

E-mail: info@napa.nl

Website: www.napa.nl