Commissie Kwaliteit

De Commissie Kwaliteit heeft als hoofddoelstelling de kwaliteit van de beroepsuitoefening van physician assistants te waarborgen.

Taken

  • Opstellen en onderhouden van beleidskaders voor het kwaliteitsregister PA.
  • Toezicht houden op de uitvoering van de beleidskaders door de uitvoeringsorganen accreditatie en dossiercontrole van het kwaliteitsregister.
  • Gevraagd en ongevraagd adviseren van het bestuur over het (toekomstig) kwaliteitsbeleid door het NAPA kwaliteitsbeleid periodiek te evalueren.

Commissie

  • Jeanine Meeuwissen, PA orthopedie, voorzitter
  • Bianca Akkermans, PA revalidatiegeneeskunde, algemeen lid
  • Nadia Veer, PA heelkunde, algemeen lid
  • Tanja Giesen, PA reumatologie, algemeen lid
  • Jessica Leseman, PA orthopedie, algemeen lid
  • Anicka van Emden,  PA neurologie, algemeen lid
  • Tanja Prins, ambtelijk secretaris

Contact

De commissie is bereikbaar via: cie-kwaliteit@napa.nl