UITVOERINGSORGAAN KWALITEITSREGISTER

Uitvoeringsorgaan Dossiercontrole

NAPA beheert het Kwaliteitsregister Physician Assistant. Het uitvoeringsorgaan Dossiercontrole beoordeelt de aanvragen voor eerste registratie en voor herregistratie in het kwaliteitsregister.

Uitvoeringsorgaan dossiercontrole

Het uitvoeringsgorgaan dossiercontrole bestaat uit:

  • Jolanda Alblas
  • Aldi Bijl
  • Lisette van Maurik
  • Nicolien De Poel-Schuring
  • Tjitske Visser
  • Erwin Hekkert
  • Tanja Prins, ambtelijk secretaris

Contact

Communicatie over het persoonlijke dossier verloopt via vraag/antwoord in Pe-online.

Documenten

Registratiereglement Kwaliteitsregister PA

Richtlijn Accreditatie deskundigheidsbevordering

Klik hier voor informatie over het aanvragen van (her)registratie in het kwaliteitsregister Physician Assistant.

Nieuwsbrief

Mis niets meer en blijf op de hoogte van de ontwikkelingen binnen de NAPA.

Contact opnemen?