UITVOERINGSORGAAN KWALITEITSREGISTER

Uitvoeringsorgaan Dossiercontrole

NAPA beheert het kwaliteitsregister Physician Assistant. Het uitvoeringsorgaan Dossiercontrole beoordeelt de aanvragen voor eerste registratie en voor herregistratie in het kwaliteitsregister.

Uitvoeringsorgaan dossiercontrole

Het uitvoeringsgorgaan dossiercontrole bestaat uit:

  • G. (Jolanda) Alblas
  • (Aldi) Bijl
  • A.M. (Betty) Vliexs
  • (Lisette) van Maurik
  • (Tjitske) Visser
  • S. (Erwin) Hekkert
  • J. (Tanja) Prins, ambtelijk secretaris

Contact

Communicatie over het persoonlijke dossier verloopt via vraag/antwoord in Pe-online.

Documenten

Reglement eerste registratie PA

Proces Herregistratie PA: kaderbesluit en beleidsregels

Klik hier voor informatie over het aanvragen van (her)registratie in het kwaliteitsregister Physician Assistant.

Nieuwsbrief

Mis niets meer en blijf op de hoogte van de ontwikkelingen binnen de NAPA.

Contact opnemen?