NAPA-vakgroepen

Een Physician Assistant wordt opgeleid tot een generalist en is in de praktijk een specialist in zijn/haar eigen specialisme. Binnen de vereniging zijn diverse specialisme gerelateerde vakgroepen actief.

De doelstelling van een vakgroep is om leden op vakinhoudelijk gebied met elkaar te verbinden en een platform te bieden voor onderlinge informatie uitwisseling en kennisontwikkeling in hun eigen vakgebied. Daarnaast hebben vakgroepen een signalerende functie met betrekking tot ontwikkelingen binnen het werkveld die van invloed kunnen zijn op het strategisch beleid van de NAPA en worden ze op landelijk niveau betrokken bij richtlijnontwikkeling en het maken van veldnormen.

 

Automatisch lid van vakgroep

Alle leden van NAPA worden automatisch lid van een vakgroep en hebben toegang tot de besloten omgeving van de vakgroep van zijn/haar specialisme. De leden van de vakgroepen kunnen via dit platform elkaar vinden en deelnemen aan een vakgroep forum. Het bestuur van een vakgroep kan via dit platform ook documenten met zijn/haar collega-leden delen. De vakgroepen zijn ingedeeld in erkende specialismen/profielen.

NAPA vakgroepen hebben als primaire doelstelling om leden te verbinden op vakinhoudelijk gebied. Op deze wijze willen de leden een bijdrage leveren aan het ontwikkelen en delen van vakkennis.
Daarnaast hebben vakgroepen een signalerende functie met betrekking tot ontwikkelingen binnen het werkveld die van invloed kunnen zijn op het strategisch beleid van de NAPA.

Door de vakgroepen kunnen physician assistants die binnen eenzelfde specialisme werkzaam zijn onderling contact leggen. Meer informatie over het oprichten van een NAPA vakgroep is te verkrijgen via Commissie Vakgroepen

 

Contact

Voor vragen over de organisatie of het oprichten van de vakgroepen kunt u terecht bij de commissie vakgroepen: cie-vakgroepen@napa.nl

Vakinhoudelijke vragen kunt u stellen aan het bestuur van de desbetreffende specialisme gerelateerde vakgroep. Door op het specialisme te klikken, opent zich een menu met de leden van het bestuur van desbetreffende vakgroep.

 

NAPA vakgroepen

Nieuwsbrief

Mis niets meer en blijf op de hoogte van de ontwikkelingen binnen de NAPA.

Contact opnemen?