NAPA-vakgroepen

Een physician assistant wordt opgeleid tot generalist en is in de praktijk een specialist in zijn/haar eigen specialisme. Binnen NAPA zijn diverse specialisme-gerelateerde vakgroepen actief. De vakgroepen zijn ingedeeld volgens de erkende specialismen/profielen.

In PA in Praktijk zijn diverse praktijkvoorbeelden te vinden van PA’s in verschillende specialismen.

De doelstelling van een vakgroep is om leden op vakinhoudelijk gebied met elkaar te verbinden. Een vakgroep biedt leden een platform om kennis en informatie uit te wisselen binnen het eigen specialisme.

Daarnaast hebben vakgroepen een signalerende functie voor ontwikkelingen binnen het werkveld die van invloed kunnen zijn op het strategisch beleid van NAPA. De leden van vakgroepen worden op landelijk niveau betrokken bij richtlijnontwikkeling en bij het maken van veldnormen.

Automatisch lid van vakgroep

Alle leden van NAPA worden automatisch lid van de vakgroep van het eigen specialisme. Ze hebben toegang tot de besloten omgeving van de vakgroep. Via dit platform kunnen de leden elkaar vinden en deelnemen aan bijvoorbeeld een forum. Het bestuur van een vakgroep kan via dit platform ook documenten delen.

Contact

Voor vragen over de organisatie of het oprichten van de vakgroepen kunt u terecht bij de commissie vakgroepen: cie-vakgroepen@napa.nl

Vakinhoudelijke vragen kunt u stellen aan het bestuur van de desbetreffende specialisme gerelateerde vakgroep. Door op het specialisme te klikken, opent zich een menu met de leden van het bestuur van desbetreffende vakgroep.

 

NAPA vakgroepen

Nieuwsbrief

Mis niets meer en blijf op de hoogte van de ontwikkelingen binnen de NAPA.

Contact opnemen?