Patiëntenvoorlichting

Nuttige links

1.patientenrecht
2.plichten_patient
3.klacht_over_de_zorg
4.recht_op_informatie

Recht op informatie
De Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO)

5.ZorgbelangNL

Bij Adviespunt Zorgbelang kunt u terecht met uw vraag of klacht over de zorg

 

logo-email-patie%cc%88ntenfederatie-nederland

De Patiëntenfederatie Nederland is een federatie van 25 patiënten- en consumentenorganisaties die zich sterk maken voor alle mensen die zorg nodig hebben, nu of in de toekomst.

7.CGRaad

De Chronisch zieken en Gehandicapten Raad Nederland is de koepel van organisaties van mensen met een chronische ziekte of een handicap. De CG-Raad vertegenwoordigt ruim honderzestig landelijke en regionale organisaties.

8.Zorgkaart

ZorgkaartNederland biedt het meest complete en onafhankelijke overzicht van het zorgaanbod in Nederland. Alles staat op één plek. Zorgconsumenten hoeven dus niet langer op verschillende websites te zoeken naar de zorg van uw keuze.

9.Rijksoverheid

Meer bevoegdheden Physician Assistants zijn te vinden via de site van de Rijksoverheid

10.PA patientenvoorlichting

Download hier de patiëntenfolder van de NAPA

AvL PA flyer

Download hier de patientenfolder over de PA van de afdeling radiotherapie AVL

De NAPA behartigt de belangen van physician assistants (PA). Op deze pagina vindt u informatie over de NAPA, een aantal nuttige links en video’s over het werk van de PA.

Over Napa

Welkom op de website van de Nederlandse Associatie van Physician Assistants (NAPA). De NAPA is een belangenorganisatie van en voor physician assistants. Deze site is bedoeld voor patiënten die op zoek zijn naar informatie over deze relatief nieuwe beroepsgroep in de zorg. Tevens is deze site bedoeld voor patiënten die willen weten hoe de belangenorganisatie van physician assistants omgaat met kwaliteit en veiligheid en samenwerking met anderen.

De NAPA wil de schakel zijn tussen patiëntorganisaties, artsenorganisaties en instellingen in de gezondheidszorg om in gemeenschappelijkheid een verantwoorde gezondheidszorg te bevorderen.
De NAPA heeft als aandachtsgebieden: zorg van niveau, doelmatig, veilig en patiëntgericht, bevorderen door te streven naar een vertrouwde aanspreekpunt voor patiënten, betrouwbare kwaliteitswaarborgen, hoge patiëntwaardering, actuele en aantoonbare bevoegd- en bekwaamheid van haar zorgprofessionals en erkenning van de physician assistant als volwaardige professionele zorgverlener. En dat alles ten faveure van een betere en efficiëntere gezondheidszorg en daarmee het welzijn van de patiënten.

Deze site is tot stand gekomen in samenwerking met de Nederlandse Patiënten en Consumenten Federatie (NPCF). De NPCF en de NAPA vinden elkaar in het gezamenlijk streven voor een betere gezondheidszorg en betere welzijn van de patiënten doormiddel van goede voorlichting.

Video's

Video over Hogeschool Utrecht opleiding PA

Video over NPCF 

Drie video’s over taakherschikking

Nieuwsbrief

Mis niets meer en blijf op de hoogte van de ontwikkelingen binnen de NAPA.

Contact opnemen?