Strategisch plan

Strategische koers NAPA 2018-2021

Met ingang van 2018 is de Physician Assistant (PA) officieel een artikel 3 BIG beroep. Dat is een grote mijlpaal voor ca . 1200 PA’s die in Nederland werkzaam zijn . Daarnaast is de PA bevoegd om acht voorbehouden handelingen te verrichten . De NAPA heeft dit onderwerp in de afgelopen jaren als een van de belangrijkste speerpunten gehad . Met de nieuwe verenigingsstructuur is binnen NAPA gekozen voor een beleidscyclus waarin een belangrijke plaats is voor een strategische visie . Om tot een toekomstvisie te komen zijn de ledenraad en de voorzitters van de vakgroepen en commissies betrokken . Daarnaast heeft het bestuur met de directeur en onder leiding van Frans Huizenga een heidag georganiseerd en over de toekomstvisie gesproken . Bij de nieuwe visie is tevens naar diverse visiedocumenten van onder andere de medisch specialisten, huisartsenzorg, ouderenzorg en zorgverzekeraars gekeken . In dit document leest u waar de NAPA zich de komende jaren op zal focussen . De speerpunten uit dit document zijn door de ledenraad goedgekeurd . Het bestuur vindt het belangrijk dat de leden zich in deze speerpunten kunnen vinden en bij diverse projecten een actieve rol gaan spelen . Dit document gebruiken wij om met de medische beroepsverenigingen, werkgevers, ministeries, sociale partners, zorgverzekeraars en cliëntenplatforms in gesprek te gaan en samen te werken om onze visie te verwezenlijken . Ieder jaar wordt dit visiedocument opnieuw bekeken en beoordeeld op actualiteit en haalbarheid .
Hierbij de link naar de kernpunten Strategisch plan en het uitgebreide strategisch document.

Nieuwsbrief

Mis niets meer en blijf op de hoogte van de ontwikkelingen binnen de NAPA.

Contact opnemen?