Strategisch plan

Strategische koers NAPA 2018-2021

Met ingang van 2018 is de Physician Assistant (PA) officieel een artikel 3 BIG beroep. Dit is een grote mijlpaal voor de ca. 1600 PA’s die in 2020 in Nederland werkzaam zijn. Daarnaast is de PA bevoegd om acht voorbehouden handelingen te verrichten. NAPA heeft dit onderwerp in de afgelopen jaren als een van de belangrijkste speerpunten beschouwd.

Met de nieuwe verenigingsstructuur is binnen NAPA gekozen voor een beleidscyclus waarin een belangrijke plaats is voor een strategische visie. Om tot een toekomstvisie te komen, zijn de ledenraad en de voorzitters van de vakgroepen en commissies betrokken. Daarnaast heeft het bestuur met de directeur en onder leiding van Frans Huizenga een heidag georganiseerd en over de toekomstvisie gesproken. Bij de nieuwe visie is tevens naar diverse visiedocumenten van onder andere de medisch specialisten, huisartsenzorg, ouderenzorg en zorgverzekeraars gekeken.

In het document leest u waar NAPA de komende jaren op zal focussen. De speerpunten uit dit document zijn door de ledenraad goedgekeurd. Het bestuur vindt het belangrijk dat de leden zich in deze speerpunten kunnen vinden en bij diverse projecten een actieve rol gaan spelen. Dit document gebruiken wij om met de medische beroepsverenigingen, werkgevers, ministeries, sociale partners, zorgverzekeraars en cliëntenplatforms in gesprek te gaan en samen te werken om onze visie te verwezenlijken. Ieder jaar wordt dit visiedocument opnieuw bekeken en beoordeeld op actualiteit en haalbaarheid.

Bekijk hier de kernpunten Strategisch plan en het uitgebreide strategisch document.

Nieuwsbrief

Mis niets meer en blijf op de hoogte van de ontwikkelingen binnen de NAPA.

Contact opnemen?