Verenigingsdocumenten

Afbeelding voor Verenigingsdocumenten

Folders

Jaarverslagen

NAPA legt na afloop van ieder jaar verantwoording af over wat er in dat jaar gedaan is op het gebied van beleid, belangenbehartiging en bedrijfsvoering. Bekijk hieronder de infographic over het verslagjaar 2021.

Strategisch plan

NAPA zet zich in voor de verankering van de rol van de PA in Nederland. In de strategisch plan staan 7 beleidsspeerpunten geformuleerd waar de vereniging aankomende jaren mee aan de slag gaat.

Statuten

In de statuten van NAPA, die zijn bijgesteld op 11 maart 2022, staan welke grondregels NAPA als vereniging kent.

Historisch perspectief

De oorsprong van de physician assistant ligt in de Verenigde Staten. Rond de eeuwwisseling is het beroep in het kader van taakherschikking in Nederland geïntroduceerd, waarna al snel NAPA als vereniging ontstond. Lees meer over de ontstaansgeschiedenis van de PA en NAPA in Nederland.

Beroepsprofiel

Consensusdocumenten

Een consensusdocument beschrijft de samenwerkingsafspraken die – op landelijk niveau – voor een specifiek medisch specialisme zijn gemaakt over taakherschikking. Dit gebeurt in samenwerking met de medische vereniging van het specialisme. Consensusdocumenten zijn per specialisme te vinden op de vakgroeppagina’s. Een overzicht van alle gerealiseerde consensusdocumenten vind je hier.