Physician Assistant in de ggz nog geen stap verder

Afbeelding voor Physician Assistant in de ggz nog geen stap verder

Staatssecretaris Blokhuis stuurde onlangs op verzoek van de vaste Commissie van VWS een reactie met betrekking tot berichten op trouw.nl en de groeneamsterdammer.nl die gingen over personeelstekorten in de ggz. Blokhuis verwijst in zijn brief naar zijn inzet op voldoende gekwalificeerd personeel. Er is en wordt hard gewerkt om meer mensen aan te trekken voor de hele zorg en in de ggz in het bijzonder. De Physician Assistant (PA) in de ggz heeft helaas nog steeds last van de lastige regels en wordt op dit moment mondjesmaat ingezet. Alle landelijke initiatieven om meer mensen voor de ggz aan te trekken gaan daarom aan de PA voorbij. Hieronder leest u de laatste stand van zaken.

NAPA pleit al jaren voor betere inzet van PA’s in de ggz en stuurde onlangs een plan naar AKWA ggz die de veldnormen voor de ggz gaat opstellen. In het projectplan is beschreven hoe de PA via het zgn. ‘Protocol gecontroleerde experimenteerruimte GGZ Kwaliteitsstatuut’ (hierna experimenteerprotocol) als regiebehandelaar een plek zou kunnen krijgen in het kwaliteitskader ggz.  Dit traject kan nog jaren duren. De vraag is of het nodig is om de PA in de ggz aanvullend te evalueren op kwaliteit en veiligheid, terwijl de gehele beroepsgroep onder loep is genomen tijdens de evaluatieonderzoeken ‘VoorBIGhouden I en II’.  De uitkomsten van het evaluatieonderzoek ‘VoorBIGhouden’ geven aan dat de PA kwalitatief goede en veilige zorg levert. Hierin zijn ook de PA’s in de ggz meegenomen. Een nader onderzoek in het kader van het experimenteerprotocol lijkt een herhaling van zetten en leidt tot minimaal 3 jaar vertraging. Bovendien zijn er kosten aan een nieuw evaluatieonderzoek verbonden. De vraag is of dit niet anders kan.

DBC zelfstandig schrijven 

Sinds 2015 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de registratie- en declaratieregels aangepast en mogen PA’s en Verpleegkundig Specialisten (VS-en) zelf een DBC openen en sluiten. Dit heeft om een voorbeeld te noemen mogelijk gemaakt om een polikliniekbezoek aan de PA te registreren zonder tussenkomst van een arts. Uitzondering op deze regels zijn de PA’s werkzaam in ggz. De PA’s in de ggz komen niet voor in een zgn. DBC-Beroepentabel van de NZa. De PA is een relatief nieuw beroep ten tijde van de totstandkoming van de ggz beroepentabel. Daarmee is de PA nog steeds geen “tijdschrijvend beroep” en is het voor de PA niet mogelijk om, in de ggz, DBC’s te openen en te sluiten. De uren die de PA in de ggz aan de patiënt en of cliënt besteedt worden op dit moment onder een ander beroep ‘weggeschreven’ of de uren verdwijnen onder ‘overheadkosten’.

Motie Kamervragen

In een Motie verzochten Kamerleden De Lange en van den Berg de regering om met relevante ggzpartijen, het Zorginstituut en de Nederlandse Zorgautoriteit in overleg te gaan om te bespoedigen dat PA’s worden opgenomen in het Kwaliteitsstatuut ggz en een betaaltitel wordt gecreëerd.  Blokhuis gaf in zijn antwoorden aan dat hij in het Hoofdlijnen overleg aandacht heeft gevraagd voor de positie van de PA. De keuze voor welke groepen per 2020 declarabel worden, is uiteindelijk aan het veld. Het is een keuze die onderbouwd moet worden met een zorginhoudelijke afweging die wordt vastgelegd in een veldnorm. Als de inzet van specifieke beroepen in een veldnorm is onderbouwd hoort daar vervolgens ook (conform de genoemde afspraak uit het Hoofdlijnenakkoord) een betaaltitel bij.

Blokhuis stelt dat voor die tijd gebruik kan worden gemaakt van de nu al bestaande mogelijkheden om de inzet van bijvoorbeeld PA’s te financieren, namelijk het in de contractering afspreken van een hoger DBC-tarief.  NAPA heeft in een brief de staatssecretaris verzocht om dit voor de PA beter te regelen, omdat deze route in de praktijk niet werkt.

Eind maart voert staatssecretaris Blokhuis wederom bestuurlijk overleg met de partijen die deelnemen aan het Hoofdlijnenakkoord ggz. Hij zal met de veldpartijen bespreken welke versnellingen er kunnen worden doorgevoerd op de acties in het Hoofdlijnenakkoord ggz, en wat daarvoor nodig is. De PA kan van meerwaarde zijn voor de ggz. Hopelijk kunnen er op dit dossier nu ook versnellingen doorgevoerd worden.

Brief Blokhuis over aanpak wachtlijsten in de geestelijke gezondheidszorg

Brief Blokhuis over personeelstekorten in de ggz naar aanleiding van mediaberichten

Blog van PA Sandra van Iersel op Skipr “Laat PA de druk op ggz verlichten

Lees ook het opinieartikel van A. van Vugt (associate lector HAN) en F. van der Heijden (psychiater) in Tijdschrift voor Psychiatrie over ‘Physician Assistant voor de somatische zorg in de ggz’

Word lid van NAPA

NAPA is dé beroepsvereniging van en voor alle (aankomende) physician assistants in Nederland.

  • Vertegenwoordiging van de PA

  • Delen van kennis en ervaring met vakgenoten

  • Korting op het Jaarcongres PA Invest

  • .. En nog meer