PA klinisch verloskundige valt volledig onder PA-wetgeving

Afbeelding voor PA klinisch verloskundige valt volledig onder PA-wetgeving

Physician assistants (PA’s) die aan de Hogeschool Rotterdam zijn afgestudeerd als PA klinisch verloskundige moeten zich in het BIG-register als PA registreren.

Uit een inventarisatie door NAPA blijkt dat hier onduidelijkheden over bestaan. Het is niet nodig om een arbeidsovereenkomst als PA te hebben om zich als PA te kunnen registreren. Een MPA-diploma is voldoende. Deze opleiding aan de Hogeschool Rotterdam is een geaccrediteerde PA-opleiding. De PA klinisch verloskundige valt daarmee volledig onder de wettelijke bevoegdheden van de PA en mag acht voorbehouden handelingen verrichten, waaronder het voorschrijven van UR (uitsluitend op recept)-geneesmiddelen.

Na registratie in het BIG-register kan de PA klinisch verloskundige in het geneeskundig proces een anamnese afnemen, lichamelijk onderzoek uitvoeren, aanvullend onderzoek aanvragen, een (differentiaal)diagnose opstellen, een behandelplan uitvoeren en voorlichting en advies geven. Het assisteren bij een operatie of het verrichten van kleine chirurgische ingrepen behoort tot de werkzaamheden. Deze werkzaamheden tellen later mee voor de herregistratie. Voor de verloskundige handelingen is tevens een registratie in het BIG-verloskundigenregister nodig. Dat betekent dat de PA klinisch verloskundige een dubbele BIG-registratie nodig heeft. Als een zorgverlener met meer dan één basisberoep is ingeschreven in het BIG-register, moet herregistratie per beroep worden aangevraagd. Het is de verantwoordelijkheid van de zorgverlener om aan te tonen dat voldaan is aan de gestelde eisen voor het specifieke beroep. Als er overlap is in het deskundigheidsgebied van twee beroepen, dan mogen gewerkte uren voor beide registraties meetellen.

De herregistratie-eisen voor PA’s zijn beschreven in het Beoordelingskader Physician Assistant op bigregister.nl/herregistratie. Op pagina 37 t/m 41 is casuïstiek uitgewerkt voor onder andere PA klinisch verloskundige, docent en medisch wetenschapper. Daarin staat beschreven welke werkzaamheden mogen meetellen voor de herregistratie. De Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) die de herregistratie van PA’s in het BIG-register regelt, gaat naar verwachting per 2020 in. Dat betekent dat de eerste her­registraties van PA’s in het BIG-register in 2025 zullen plaatsvinden.

NAPA adviseert de PA klinisch verloskundigen om een aanstelling als PA aan te gaan en taken die zij als PA verrichten middels een werkformulier vast te leggen.

BIG-nummer

Recentelijk is er onrust ontstaan over het zichtbaar voeren van het BIG-nummer. Daarover zijn VWS, de beroeps­groepen, werkgevers, Zorgverzekeraars Nederland en Patiëntenfederatie Nederland met elkaar in overleg getreden. Doel is om tot een oplossing te komen met aandacht voor de administratieve lasten en waarbij voldoende tijd is voor implementatie. De partijen streven ernaar om binnen enkele maanden tot een oplossing te komen. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) is gevraagd tot die tijd niet te handhaven

Word lid van NAPA

NAPA is dé beroepsvereniging van en voor alle (aankomende) physician assistants in Nederland.

  • Vertegenwoordiging van de PA

  • Delen van kennis en ervaring met vakgenoten

  • Korting op het Jaarcongres PA Invest

  • .. En nog meer