In de media: Beppy Caanen, PA ouderengeneeskunde, Vivantes

Afbeelding voor In de media: Beppy Caanen, PA ouderengeneeskunde, Vivantes
Beppy Caanen is als physician assistant en regiebehandelaar ouderengeneeskunde werkzaam bij Vivantes, zorginstelling voor ouderenzorg in zuid-Limburg. Voor Vivantes beantwoordde zij een aantal vragen over haar werk, over het beroep van physician assistant en haar rol als regiebehandelaar. Ook beschrijft zij een typische werkdag.

Wat doe je binnen Vivantes?

Ik ben regiebehandelaar in huize Fransiscus. Ik ben nu bezig met de voorbereidingen op een tweede locatie van Vivantes om als regiebehandelaar aan de slag te gaan. Daarnaast ben ik ook lid van de ethische commissie van Vivantes en word ik opgeleid tot gespreksleider in een moreel beraad. Dat vind ik erg belangrijk, ook voor de zorgmedewerkers. Zo kun je moeilijke casussen of vraagstukken goed samen uitdiepen. Dat komt de zorg ten goede en kan het werkplezier bevorderen.

Wat betekent jouw functie voor medewerkers?

Als de zorg complexer wordt, omdat een bewoner achteruitgaat en meer lichamelijke en/of cognitieve problemen krijgt, heeft deze recht op intensievere medische zorg. Deze zorg kan op locatie gegeven worden door de eigen behandeldienst. Als regiebehandelaar kan ik veel meer op de locatie zijn dan de huisarts. Bij bewoners die complexere zorg nodig hebben, is het voor de zorgmedewerkers fijn dat ze mij makkelijk kunnen aanspreken met hun vragen. Ook vinden er wekelijks visites van de bewoners plaats. Dat betekent dat vragen niet te lang blijven liggen. Het is fijn om onderdeel van het team te zijn en de bewoners snel goed te leren kennen. Hiervoor is het team voor mij heel belangrijk. Zij zijn mijn ogen en oren op de werkvloer en ik moet kunnen vertrouwen op hun expertise. Zo kunnen we samen zorgen dat de zorg op een hoog niveau is.

Wat betekent jouw functie voor naasten en bewoners?

Doordat ik alleen voor Vivantes werk, kan ik mee zorgen voor continuïteit van zorg. Ook ben ik makkelijker te bereiken. Nog steeds zullen de EVV’ers en VPO’s het eerste aanspreekpunt voor hen zijn, maar indien nodig kunnen zij hun vragen snel bij mij neerleggen, of vragen of ik contact met de bewoner en/of familie wil opnemen. De medische zorg gaat van de huisarts helemaal over naar mij. Indien nodig kan ik overleggen met de specialist ouderengeneeskunde.

Wat heeft jou gemotiveerd om Physician Assistant te worden?

Ik ben ooit begonnen als verpleegkundige A (de oude in-service-opleiding). Mijn insteek was en is, dat de patiënt/bewoner altijd recht heeft op de beste versie van mij. Het was mij al snel duidelijk dat je, om goede zorg te leveren, altijd moet blijven bijleren. Dat heb ik dan ook gedaan. Na een opleiding oncologieverpleging en een opleiding tot genetisch consulent, was het voor mij een logische stap om nog een Master te gaan doen. Hiermee zou ik ook een stuk zelfstandiger kunnen gaan werken, waar ik inmiddels aan toe was. Als PA ben je zelfstandig behandelaar, maar houd je rekening met een aantal voorbehouden handelingen. Binnen Vivantes heb ik met de SO’s bovendien een aantal afspraken gemaakt, over welke zaken altijd in overleg dienen te gebeuren.

Kun je een typische werkdag van een PA bij Vivantes beschrijven?

Een typische werkdag bestaat eigenlijk niet. Als je medische zorg levert, kunnen er altijd zaken zijn die je planning in de war schoppen en voorrang moeten krijgen. Toch is er wel een lijn: ik begin altijd tussen 7.30 en 8.00 uur. Dan is het nog rustig op de telefoon en kan ik fijn opstarten. Ik bekijk dan eerst de overdracht van GeriCall om te weten of er contact is geweest over bewoners waar ik de zorg voor heb. Als dat zo is, zal ik eerst in het medisch dossier (Pluriform) en in QIC kijken wat er aan de hand was en of ik daar meteen actie op moet ondernemen.

Als medisch behandelaren hebben we een rooster van waarnemingen. Dat open ik om te kijken voor welke huizen ik vandaag de waarneming heb. In de regel is dat voor de huizen waar ik regiebehandelaar ben, maar als collega’s vrij zijn of cursus hebben, heb ik ook voor andere huizen waarneming. Dan kijk ik of er spoedmails zijn, waar ik iets mee moet doen en handel deze en eventuele andere zaken af. GeriCall doet de waarnemingen vanaf 17.00 uur tot 8.30 uur en in de weekends.

Vanaf 8.30 uur komen dan geregeld telefoontjes ivm de waarnemingen. Zorgmedewerkers kiezen er soms ook voor om al eerder met de eigen regiebehandelaar te bellen, aangezien de bewoner dan zorg krijgt van de eigen regiebehandelaar. Dat voorkomt dat ik het toch van de waarnemer moet overnemen omdat diens dienst afloopt.

Vervolgens is het wisselend wat mijn taken zijn. Soms moet ik meteen een bewoner gaan zien. Dat kan op de locatie zijn, waar ik aan het werk ben, maar kan ook op een andere locatie zijn. Er zijn vaste dagen waarop de visites plaatsvinden. Deze zijn door de zorg voorbereid. Vragen die zij hebben, staan al in het schema. Ook zijn de noodzakelijke metingen en informatie uit de PDA’s ingevuld. Deze informatie bekijk ik vast ter voorbereiding. Zo kan ik over ingewikkelde zaken al even rustig nadenken en nog zaken opzoeken. Dan doe ik de visite met een zorgmedewerker. In de visite bespreken we ook welke bewoners ik daarna nog moet gaan zien. Als het druk is, kan het zijn dat ik dingen naar de volgende dag moet verplaatsen. Zaken als wonden beoordelen, oren uitspuiten, hechtingen verwijderen, longen luisteren, enz. worden dan gedaan.

Al deze zaken moeten natuurlijk ook uitgewerkt worden in het dossier. Gelukkig kan ik de zaken uit het medisch dossier doorzetten naar QIC, zodat bijvoorbeeld medicatieopdrachten ook altijd schriftelijk gegeven worden. Tussendoor beoordeel ik de labuitslagen, doe ik opnamegesprekken en familiegesprekken en woon ik MDO’s bij. Ik schakel andere disciplines in en evalueer later ook wat hun bevindingen zijn. Alleen zo kan ik regie houden over de zorg.

Als het nodig is, maak ik aan het eind van de dag een overdracht voor GeriCall. Dat is vooral als iemand terminaal is of als er overdag zaken gespeeld hebben, die in de avond of nacht nog problemen kunnen geven. In de regel probeer ik overdag na te denken welke problemen nog kunnen spelen. Waar mogelijk zet ik voor de zorg al instructies in het dossier, zodat ze kunnen handelen en niet eerst de waarneming hoeven te bellen.

Jaarlijks doe ik een medicatiereview van alle bewoners met de apotheker, zodat medicatiegoed afgestemd blijft op de bewoner. Natuurlijk zijn er ook nog allerlei overleggen en volg ik geregeld nog bijscholingen om mijn kennis up-to-date te houden. De afwisseling en het feit dat ik in de ochtend nooit weet hoe de dag zal verlopen, vind ik leuk en uitdagend.

Kun je voorbeelden geven van situaties waarin jij als PA een beslissende rol speelt?

Indien een kamer leegkomt, word ik, bij een nieuwe voordracht, meteen betrokken in de beslissing of een bewoner passend is voor deze kamer en op deze locatie. Ik probeer dan een inschatting te maken of ik de medische zorg voor deze bewoner op mij kan nemen. Veel medische zaken regel ik zelf. Dat kan wondzorg zijn, maar ook medicatie bij infecties, hoge bloeddruk, enzovoorts.

Ik ben het eerste aanspreekpunt voor de zorgmedewerkers, dus ook in acute zaken, bijvoorbeeld als iemand valt en mogelijk een gebroken heup heeft of als iemand bewustzijnsverlies heeft. Dan ben ik meestal degene die als eerste gaat kijken bij de bewoner en handelt, waar nodig.

Indien ik besluit dat iemand naar het ziekenhuis moet, zal ik dit met de familie bespreken. Ik maak dan ook de overdracht en zal het ambulancepersoneel mee opvangen en informeren. Als een bewoner achteruitgaat, probeer ik zowel de bewoner als de familie en de zorgmedewerkers hierbij goed te ondersteunen.

Bron: Vivantes Ouderenzorg

Word lid van NAPA

NAPA is dé beroepsvereniging van en voor alle (aankomende) physician assistants in Nederland.

  • Vertegenwoordiging van de PA

  • Delen van kennis en ervaring met vakgenoten

  • Korting op het Jaarcongres PA Invest

  • .. En nog meer