PA’s verbeteren de kwaliteit en continuïteit van zorg

Op 1 oktober werd het symposium taakherschikking, onder leiding van Marcel Daniëls, cardioloog en voorzitter van de Raad Kwaliteit en bestuurder van de Federatie Medisch Specialisten (FMS), gehouden in de jaarbeurs Utrecht. Medisch specialisten (MS), verpleegkundig specialisten (VS) en physician assistants (PA) waren in grote getale aanwezig.

FMS werkt nauw samen met de NAPA en de beroepsvereniging van de verpleegkundig specialisten (V&VN VS). Er kan worden geconcludeerd dat er alom tevredenheid is over de VS en PA, en dat het aanstellen van deze beroepsgroepen de kwaliteit en continuïteit van de zorg verbeteren. Zowel de zichtbaarheid van de VS en PA als de kosten en baten moeten echter nog beter worden uitgezocht.

Daarnaast bleek dat er landelijk nog grote verschillen zijn in de invulling van deze twee beroepsgroepen. Dat maakt het lastig om deze beroepsgroepen te professionaliseren. Het zal een uitdaging zijn voor de toekomst om aan deze zaken te werken.

Hopelijk heeft dit vruchtbare symposium geleid tot een hecht samenwerkingsverband tussen de VS, PA en MS; we hebben elkaar immers hard nodig om verder te komen.

Word lid van NAPA

NAPA is dé beroepsvereniging van en voor alle (aankomende) physician assistants in Nederland.

  • Vertegenwoordiging van de PA

  • Delen van kennis en ervaring met vakgenoten

  • Korting op het Jaarcongres PA Invest

  • .. En nog meer