PE-online / accreditatiepunten

De Commissie Accreditatie ontvangt de laatste maanden in toenemende mate algemene vragen van leden over onderwerpen die uitvoerig beschreven staan in de Richtlijn Accreditatie. De Commissie adviseert een ieder om eerst aandachtig deze richtlijn door te lezen, alvorens contact op te nemen met de Commissie Accreditatie. De meeste antwoorden zijn in de Richtlijn Accreditatie te vinden. Mochten er daarna nog onduidelijkheden resteren, dan is het stellen van een vraag aan de commissie uiteraard geen enkel probleem.

Een veel gestelde vraag is waarom NAPA geen accreditatie heeft verleend aan een bepaalde nascholingsactiviteit. Vaak blijkt de aanbieder simpelweg geen accreditatie bij NAPA aangevraagd te hebben. Het advies is dan ook om de organisatie van het desbetreffende symposium, congres of bij-, nascholingsactiviteit te verzoeken om accreditatie bij NAPA aan te vragen. Hoe kun je zien of een nascholing door NAPA is geaccrediteerd? Raadpleeg de NAPA nascholingsagenda in PE-Online.

Ook wordt vaak gevraagd waarom punten van een door NAPA geaccrediteerde nascholing niet zijn opgevoerd in het dossier. In de meest voorkomende gevallen blijkt dat de aanbieder verzuimd heeft de presentie op te voeren. U dient zich in dit geval te wenden tot de aanbieder, niet tot de Commissie Accreditatie. De aanbieder is verantwoordelijk voor het opvoeren van de gevalideerde punten.

Indien u heeft deelgenomen aan een voor medisch specialisten of huisartsen geaccrediteerde nascholing, maar waarvoor de aanbieder geen accreditatie bij NAPA heeft aangevraagd, kunt u deze opvoeren in uw dossier. U dient altijd een certificaat als bewijsvoering te overleggen. Het advies is derhalve om altijd een certificaat op te vragen bij de aanbieder. Deze dient op naam gesteld te zijn. Ook dient het aantal accreditatiepunten vermeld te staan, evenals het ID nummer. Voer deze activiteit zelf op in uw dossier door het certificaat te uploaden met vermelding van het ID nummer. Vermeld tevens de medisch specialistische beroepsvereniging die accreditatie heeft verleend.

Een laatste vraag betreft het opvoeren van buitenlandse medische symposia en congressen, die niet in de PE Online agenda van NAPA of medisch specialistische verenigingen zijn opgenomen. U kunt hiervoor de medisch specialistische vereniging kiezen van uw specialisme. Gebruik de code 9999. Noteer bij de toelichting aanvullende informatie over door welke organisaties accreditatie is verleend. Het aantal op te voeren dient in overeenstemming te zijn met de Richtlijn Accreditatie van NAPA. Stuur tevens een verzoek tot accreditatie naar de Commissie Accreditatie door een mail te sturen naar accreditatie napa.nl

Aanbevelingen:

 • Lees aandachtig de Richtlijn Accreditatie door. De meest recente versie is altijd te vinden op www.napa.nl onder kwaliteitsbeleid.
 • Lees aandachtig de kwaliteitsdocumenten op www.napa.nl door.
 • Lees aandachtig de Frequently Asked Questions FAQ op www.napa.nl door.
 • Raadpleeg frequent de NAPA nascholingskalender in PE Online.
 • Raadpleeg frequent de nascholingskalenders van de medisch specialistische beroepsverenigingen in PE Online
 • Controleer regelmatig of punten van door NAPA geaccrediteerde nascholingen door de aanbieder zijn bijgeschreven
 • Wend u tot de juiste organisatie bij vragen.

Reacties

 1. Sander Nikkessen 8 aug

  Beste heer/mevrouw, Dit jaar verzorgen wij als ETZ weer een Lean Symposium. Dit jaarlijkse evenement zal dit jaar plaatsvinden op 27 september. Hiervoor vragen wij over het algemeen altijd accreditatie aan wanneer dit gevraagd wordt door de deelnemers. Echter ontvangen wij nog altijd inschrijvingen en hadden wij eigenlijk de volgende vragen: - Is het nog mogelijk om met terugwerkende kracht accreditatie aan te vragen ná het Symposium? - En zijn hier extra kosten aan verbonden? Hopende u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Ik hoor graag van u!

 2. Sander Nikkessen 8 aug

  Beste heer/mevrouw, Dit jaar verzorgen wij als ETZ weer een Lean Symposium. Dit jaarlijkse evenement zal dit jaar plaatsvinden op 27 september. Hiervoor vragen wij over het algemeen altijd accreditatie aan wanneer dit gevraagd wordt door de deelnemers. Echter ontvangen wij nog altijd inschrijvingen en hadden wij eigenlijk de volgende vragen: - Is het nog mogelijk om met terugwerkende kracht accreditatie aan te vragen ná het Symposium? - En zijn hier extra kosten aan verbonden? Hopende u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Ik hoor graag van u!

 3. Sander Nikkessen 8 aug

  Beste heer/mevrouw, Dit jaar verzorgen wij als ETZ weer een Lean Symposium. Dit jaarlijkse evenement zal dit jaar plaatsvinden op 27 september. Hiervoor vragen wij over het algemeen altijd accreditatie aan wanneer dit gevraagd wordt door de deelnemers. Echter ontvangen wij nog altijd inschrijvingen en hadden wij eigenlijk de volgende vragen: - Is het nog mogelijk om met terugwerkende kracht accreditatie aan te vragen ná het Symposium? - En zijn hier extra kosten aan verbonden? Hopende u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Ik hoor graag van u!

Word lid van NAPA

NAPA is dé beroepsvereniging van en voor alle (aankomende) physician assistants in Nederland.

 • Vertegenwoordiging van de PA

 • Delen van kennis en ervaring met vakgenoten

 • Korting op het Jaarcongres PA Invest

 • .. En nog meer