Petitie FBZ structurele loonsverhoging UMC

Afbeelding voor Petitie FBZ structurele loonsverhoging UMC

Geen eenmalige fooi in plaats van structurele loonsverhoging: teken de petitie!
Op 28 september jongstleden heeft u van uw werkgever een brief ontvangen met de mededeling dat u een extra eenmalige uitkering ontvangt in december van dit jaar. De boodschap wordt gebracht alsof het een extraatje voor de medewerkers is. Niets is minder waar dan dat.

NFU voert loonsverhoging niet door
In juli 2015 werd tussen de centrales van overheidspersoneel en de overheidswerkgevers een loonruimteovereenkomst gesloten. Ook de umc’s zijn in deze overeenkomst benoemd als partij. In de loonruimteovereenkomst is onder andere afgesproken om de salarissen structureel met 1,4% te verhogen als compensatie voor de aanpassing van de pensioenregeling, met als gevolg een verlaging van het werkgeversdeel in de pensioenpremie. Deze structurele loonsverhoging had u per 1 januari van dit jaar moeten ontvangen. Dat is niet gebeurd. De eenmalige uitkering die uw werkgever gaat uitkeren is daarmee een fractie van wat op grond van de loonruimteovereenkomst zou moeten worden uitgekeerd.

Kort geding
In de zomer hebben de centrales van overheidspersoneel een kort geding tegen de NFU aangespannen om nakoming van de loonruimteovereenkomst te vorderen. Onze vordering is afgewezen omdat er volgens de rechter nader feitenonderzoek nodig is waarvoor een kort geding niet de aangewezen route is.
Wij vonden het noodzakelijk deze procedure te voeren aangezien wij herhaaldelijk hebben geprobeerd om in goed overleg tot een correcte toepassing van de loonruimteovereenkomst te komen. In betreffende overleggen heeft de NFU enkel herhaald dat zij zich niet gehouden voelt aan de afspraken uit de loonruimteovereenkomst.

Teken de petitie!
Voor de centrales is deze gang van zaken onacceptabel. Wat zijn afspraken immers waard wanneer ze eenzijdig terzijde kunnen worden geschoven? Om uw werkgever duidelijk te maken dat deze gang van zaken niet door de beugel kan, zetten de centrales een petitie uit onder alle medewerkers van de umc’s. Wij roepen ook u op om deze te ondertekenen zodat er een duidelijk signaal kan worden afgegeven aan uw werkgever dat massale verontwaardiging is ontstaan over deze handelwijze van de umc’s. Dit zal ons ook zeker sterken in de te voeren procedure.

U kunt de petitie ondertekenen via de volgende link:
https://nl.surveymonkey.com/r/TQSKTCW
Verzoek is zoveel mogelijk collega’s op te roepen ditzelfde te doen. Wij houden u op de hoogte over het vervolg.

Word lid van NAPA

NAPA is dé beroepsvereniging van en voor alle (aankomende) physician assistants in Nederland.

  • Vertegenwoordiging van de PA

  • Delen van kennis en ervaring met vakgenoten

  • Korting op het Jaarcongres PA Invest

  • .. En nog meer